Betekenis van:
toezeggen

toezeggen
Werkwoord
  • beloven; toezeggen
"(iemand) je steun toezeggen"
"[geld] toezeggen aan [een project/projectgroep]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

toezeggen
Werkwoord
  • beloven
"Hij had toegezegd deze verandering te zullen ondersteunen."

Voorbeeldzinnen

  1. Zo ja, kunt u toezeggen dat u de maatregel binnen 10 jaar opnieuw zult aanmelden?
  2. In april 2004 deelde Duitsland echter mee niet definitief te kunnen toezeggen dat de on-line-shops zouden worden gesloten.
  3. voortdurend, per productcategorie, alle gegevens over de omvang van de voorraden die de entiteit kan toezeggen in stand te houden ten behoeve van de marktdeelnemers of, in voorkomend geval, van betrokken centrale entiteiten;
  4. In april 2004 deelde Duitsland evenwel mee de sluiting van de on-line-shops niet definitief te kunnen toezeggen. Duitsland verwees daarbij naar het uiteindelijk door MobilCom geformuleerd rechtsstandpunt.
  5. In haar besluit tot inleiding van de procedure verklaarde de Commissie dat het relevante criterium om te bepalen of de steun vóór dan wel na de toetreding ten uitvoer was gelegd, het juridisch bindende besluit is waarin de bevoegde nationale autoriteiten toezeggen de steun te verlenen [12].
  6. Na een volgende schrijven van de Commissie van 26 maart 2004 deelde Duitsland bij schrijven van 2 april 2004 en van 28 april 2004, geregistreerd op 2 april 2004 en 28 april 2004, mee niet definitief te kunnen toezeggen dat de on-line-shops van MobilCom zouden worden gesloten.