Betekenis van:
belasten

belasten
Werkwoord
 • als prestatie vergen van (installaties)
"een motor belasten"

Hyperoniemen

belasten
Werkwoord
 • bezwaren met een geldelijke verplichting
"zwaar belasten"

Synoniemen

Hyperoniemen

belasten
Werkwoord
 • gewichten plaatsen op
"Jullie hebben de auto te veel belast."
belasten
Werkwoord
 • als prestatie vergen
"De server werd een lange tijd te zwaar belast, waardoor hij uitviel."
belasten
Werkwoord
 • opdracht geven tot
"Belast die man toch niet met zoveel taken!"
belasten
Werkwoord
 • iets bezwaren met een verplichting
"Dit huis is met een hypotheek belast."
belasten
Werkwoord
 • ''zich ~ met'': de verantwoordelijkheid of uitvoering van iets op zich nemen
"Hij belast zich met erg veel functies binnen dat bedrijf."
belasten
Werkwoord
 • bevelen, gelasten
"iemand belasten met [een taak]"
"zich belasten met een opgave"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

belasten
Werkwoord
 • als debet boeken

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. de nek belasten
 2. Handelingen die de lidstaten mogen blijven belasten
 3. Deel A - Handelingen die de lidstaten mogen blijven belasten
 4. Evenzo mag de Britse regering geen Gibraltarese ondernemingen belasten.
 5. Het niet belasten van niet-winstgevende ondernemingen is geen staatssteun
 6. Oostenrijk mag de in bijlage X, deel A, punt 2, vermelde handelingen blijven belasten.
 7. De bedrijfsbelasting heeft immers tot doel om winstgevende activiteiten te belasten.
 8. De commissie kan haar voorzitter en rapporteur met deze taak belasten.
 9. Een orgaan voor overheidsopdrachten belasten met het garanderen van een samenhangend beleid en het sturen van de uitvoering ervan.
 10. organisaties te belasten met het volledig of gedeeltelijk uitvoeren van de onder i) bedoelde inspecties en controles,
 11. Het comité kan zijn plaatsvervangende leden belasten met het bestuderen van specifieke vraagstukken of voor dat doel werkgroepen instellen.
 12. De 3-D H-machine mag de stoelconstructie niet langer belasten dan nodig is voor het uitvoeren van de test.
 13. Draai SPECviewperf en zoveel simultane sessies van Linpack als nodig is om het systeem maximaal te belasten.
 14. Iedere commissie kan, met instemming van het Bureau, een of meer van haar leden belasten met een studie- of informatieopdracht.
 15. De 3-D H-machine mag de stoelconstructie niet langer belasten dan nodig is voor het uitvoeren van de test.