Betekenis van:
debiteren

debiteren
Werkwoord
 • opdissen; als debet boeken
"iemand voor een bedrag debiteren"
"iemand in rekening-courant debiteren"

Synoniemen

Hyperoniemen

debiteren
Werkwoord
 • als debet boeken
"leugens debiteren"
"'elke walvis is levensgevaarlijk' debiteerde hij"

Synoniemen

Hyperoniemen

debiteren
Werkwoord
 • als vordering boeken
debiteren
Werkwoord
 • vertellen, opdissen

Voorbeeldzinnen

 1. Debiteren en crediteren
 2. het debiteren van de rekening van de aangekoppelde NCB; en
 3. het debiteren van de rekening van de aangekoppelde NCB, en
 4. de RTGS-rekening van de verzendende deelnemer voor het bedrag van de betalingsopdracht debiteren; en
 5. de door de verzendende NCB/ECB bij haar aangehouden intra-NCB rekening voor het bedrag van de betalingsopdracht debiteren;
 6. De ECB boekt de in artikel 3 genoemde financiële verrichtingen door de in dit besluit beschreven rekeningen op de desbetreffende valutadata te debiteren of te crediteren.”.
 7. De nationale wetgeving dient de dubbele aanduiding van prijzen en andere te betalen, te crediteren of te debiteren geldbedragen verplicht te stellen.
 8. Waar van toepassing, verhoogt of verlaagt de [naam van de CB] vervolgens het bevroren tegoed door de subrekening te crediteren of te debiteren met systeemoverschrijdende afwikkelingsbetalingen of door de subrekening te crediteren met liquiditeitsoverboekingen.
 9. de aangekoppelde NCB wordt beschouwd als de ontvangende of de verzendende NCB, al naargelang het geval, aangaande de plichten en aansprakelijkheid in verband met het crediteren/debiteren van de RTGS-rekening van de ontvangende/verzendende deelnemer.
 10. de aangekoppelde NCB wordt beschouwd als de ontvangende of de verzendende NCB, al naar gelang het geval, aangaande de plichten en aansprakelijkheid in verband met het crediteren/debiteren van de RTGS-rekening van de ontvangende/verzendende deelnemer.
 11. Door, waar van toepassing, de verhoging of verlaging van het bevroren tegoed te bevestigen bij het crediteren of debiteren van systeemoverschrijdende afwikkelingsbetalingen naar of van de subrekening of bij het crediteren van de subrekening met liquiditeitsoverboekingen, wordt de garantie automatisch verhoogd of verlaagd ten belope van het bedrag van de betaling.
 12. De toekomstige NCB van het Eurosysteem en de in aanmerking komende tegenpartij komen evenwel overeen dat niettegenstaande een dergelijke verzekering, de bepalingen van artikel 15 inzake het direct debiteren van vooraf verstrekte eurobankbiljetten of –muntstukken die vroegtijdig in omloop komen, en inzake daarmee verband houdende vergoedingsbetalingen van toepassing zijn.