Betekenis van:
verhalen

verhalen
Werkwoord
 • zich schadeloosstellen, terugvorderen
"[onkosten/schade] verhalen op iemand"

Hyperoniemen

verhalen
Werkwoord
 • mondeling meedelen; mondeling meedelen
"iemand verhalen over je avonturen in Afrika"
"verhalen hoe je eens schipbreuk geleden hebt"

Synoniemen

Hyperoniemen

verhalen
Werkwoord
 • ''~ over'': een verhaal vertellen
"Hij verhaalt met gevoel over zijn bezoeken aan de meest uiteenlopende plaatsen."
verhalen
Werkwoord
 • ''iets ~ op'': schadevergoeding eisen, kosten laten betalen
"De gemeente verhaalt de kosten op de daders."
verhaal (het ~ | meervoud verhalen)
Zelfstandig naamwoord
 • mondeling verslag van een reeks ware of fictieve gebeurtenissen
"hele verhalen"
"iemands verhaal bevestigen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Beide verhalen zijn waar.
 2. Hij vertelde me verhalen over India.
 3. Niemand kent zoveel verhalen als de god van de slaap.
 4. Ik kan goede verhalen schrijven als ik daar zin in heb.
 5. Verhalen van kosten
 6. Niet-prioritair verhalen van kosten
 7. De mogelijkheid om alle aan Fogasa verschuldigde bedragen te verhalen zonder financieel verlies te lijden
 8. Het schadevergoedingsorgaan kan zich onder de voorwaarden van artikel 24, lid 2, verhalen:
 9. De mogelijkheid om alle aan het TGSS verschuldigde bedragen te verhalen zonder financieel verlies te lijden
 10. In totaal zouden de publiekrechtelijke schuldeisers 38,5 % van het bedrag kunnen verhalen waarop zij nog aanspraak konden maken.
 11. de mogelijkheden om alle aan het TGSS en Fogasa verschuldigde bedragen te verhalen zonder financieel verlies te lijden, en
 12. Spanje acht het onvoldoende alleen maar de hele schuld te willen verhalen, onder meer door de sluiting van Sniace [17].
 13. de inschrijving bij een publiekrechtelijke instelling voor de sociale zekerheid om de rekeningen inzake de ten gunste van sociaal verzekerden verrichte werkzaamheden op een verzekeringsinstelling te kunnen verhalen.
 14. De Commissie is van oordeel dat een particuliere crediteur die de hem verschuldigde bedragen via gerechtelijke stappen tracht te verhalen tenminste de wettelijke rente zou verkrijgen.
 15. Bepaalde nationale wetgevingen verlenen derden alleen in uitzonderlijke gevallen en onder zeer strikte voorwaarden de mogelijkheid zich op de aandeelhouders te verhalen [46].