Betekenis van:
story

story
Zelfstandig naamwoord
  • mondeling verslag van een reeks ware of fictieve gebeurtenissen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Voor CBT is een lange ontwikkelingstijd nodig, aangezien de hoofdlijn van de cursus („story board”), alvorens deze voor de eerste maal aan studenten wordt aangeboden, moet worden ontwikkeld, besproken en getest en vele malen moet worden herzien.
  2. Zie in dezelfde zin de studie van Deutsche Bank van 22.7.2002, reeds aangehaald: „If we assume a management change which would be necessary for any deal ()… With a new management the equity story could then perhaps be sold to the markets” [blz. 33] [eigen vert.: „Als we uitgaan van een verandering van management die noodzakelijk zou zijn voor een eventuele operatie (…) Met een nieuw management kan het equity-verhaal misschien aan de markten worden verkocht.”]).