Betekenis van:
vereisen

vereisen
Werkwoord
 • vergen; vereisen; vereisen, kosten; vergen
"uiterste concentratie vereisen"
"een diploma vereisen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

vereisen
Werkwoord
 • nodig hebben
"Een goede samenwerking zal meer vereisen dan alleen het tonen van inzet."

Voorbeeldzinnen

 1. Industriële landen vereisen veel behendige arbeid.
 2. Doodshoofdaapjes vereisen eiwitrijk voedsel.
 3. Procedure voor gevallen die urgent optreden vereisen
 4. De structurele en arbeidsmarkthervormingen vereisen aanvullende inspanningen.
 5. Chromatografiesystemen (4.9) die een lage natriumconcentratie vereisen
 6. Het subcomité komt bijeen wanneer de omstandigheden zulks vereisen.
 7. De werkgroep komt bijeen wanneer de omstandigheden dat vereisen.
 8. De werkgroep komt bijeen wanneer de omstandigheden dat vereisen.
 9. verstrekking van technisch advies in aangelegenheden die bijzondere knowhow vereisen;
 10. Immers, sommige subgebieden kunnen strengere preventieve maatregelen vereisen dan andere.
 11. De Wetenschappelijke Raad houdt zo vaak als zijn werkzaamheden dit vereisen plenaire vergaderingen.
 12. Voorwaarden gerelateerd aan de dienstperiode vereisen dat de tegenpartij gedurende een vastgestelde periode in dienst blijft.
 13. De streefwaarden zouden geen maatregelen vereisen die onevenredige kosten met zich meebrengen.
 14. Het stabilisatie- en associatiecomité komt bijeen wanneer de omstandigheden zulks vereisen, met instemming van beide partijen.
 15. wanneer de omstandigheden het vereisen, rechtsbijstand te verlenen of de verkrijging van rechtsbijstand te vergemakkelijken;