Betekenis van:
vergen

vergen
Werkwoord
 • als noodzakelijke voorwaarde hebben
"Dit vergde veel geduld."
vergen
Werkwoord
 • vergen; vereisen; vereisen, kosten; vergen
"veel inspanning van iemand vergen"
"veel geduld/tijd vergen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Verschillende CEV-niveaus vergen dus verschillende lascondities.
 2. Grootschalige werkzaamheden aan de telecommunicatie-, vervoers-, energie- en waterinfrastructuur zullen de komende jaren aanzienlijke investeringen vergen.
 3. Deze bedreigingen vergen snelle en gecoördineerde reacties op nationaal, regionaal en internationaal niveau.
 4. Deze dienen feitelijk verifieerbaar te zijn, maar vergen geen financiële evaluatie.
 5. Steun aan de lidstaten in omstandigheden die extra technische en operationele bijstand aan de buitengrenzen vergen
 6. de lidstaten bijstaan in omstandigheden die extra technische en operationele bijstand aan de buitengrenzen vergen;
 7. Het zou een onevenredige inspanning vergen om die allen te analyseren.
 8. Verzadiging van de gasfase kan aanzienlijke contacttijden vergen en dus vrij lage gasstroomsnelheden (25).
 9. Deze procedure, die door de Commissie wordt ingeleid, kan veel tijd vergen.
 10. De specifieke omstandigheden bij een plaatselijke natuurramp vergen een tijdige analyse en besluitvorming.
 11. Milieuproblemen zijn niet gebonden aan nationale grenzen en vergen een gecoördineerde aanpak op pan-Europees en vaak op mondiaal niveau.
 12. RFID-toepassingen die gevolgen hebben voor het grote publiek zoals elektronische kaartverkoop bij het openbaar vervoer, vergen passende beschermende maatregelen.
 13. Het vergrendelingssysteem moet een positieve, opzettelijke handeling vergen om de vergrendeling te ontgrendelen en het afkoppelingsmechanisme te bedienen.
 14. aandacht te besteden aan criteria voor raadplegingen die een flexibeler en langer tijdskader vergen (meer dan acht weken);
 15. Naar verwachting zal het herstel van dit bestand bij toepassing van deze verordening zo'n vijf à tien jaar vergen.