Betekenis van:
rectie

rectie
Werkwoord
 • het verschijnsel dat woorden de vorm van andere woorden bepalen

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. 13341081,60– rectie van 10 % — betalingstermijn niet nageleefd
 2. 3066016,28– rectie van 5 % — te weinig controles ter plaatse
 3. 1934036,76– rectie van 2 % — tekortkomingen van de controles ter plaatse
 4. 113399346,00– rectie van 100 % — Ernstige tekortkomingen inzake de controleregeling en wijdverbreide fraude
 5. 16992532,63– rectie van 10 % — niet-naleving van de betalingstermijnen en tekortkomingen van de controles
 6. 1580413,53– rectie van 5 % — te hoge aangifte alpiene voederarealen, systeem voor oppervlaktemeting niet toegepast
 7. 38550236,16– rectie van 10 % — aanhoudende en weerkerende onvolkomenheden van de controleregeling
 8. 5103616,08– rectie van 5 % (2 % voor sommige regio's voor 2001) — tekortkomingen bedrijfsregisters, te weinig controles ter plaatse
 9. 21077981,00– rectie van 25 % voor vlas en forfaitaire correcties van 10 % en 25 % voor hennep — ernstige tekortkomingen inzake de controleregeling
 10. 2669660,60– rectie van 2 % — toepassing van forfaitaire bedragen en onjuiste methode voor de berekening van de bijdragen aan het actiefonds
 11. 15616929,93– rectie van 25 % op de uitgaven na aftrek van 2,2 % daarvan — een essentiële controle niet uitgevoerd: I & R-gegevensbestand niet operationeel en controles ter plaatse ontoereikend
 12. 6805576,11– rectie van 5 % voor aanvraagjaar 2000, van 2 % voor aanvraagjaar 2001 en van 5 % voor aanvraagjaren 2002 en 2003 — tekortkomingen I&R-systeem, onvoldoende controle betalingsaanvragen; gebrekkige administratieve kruiscontroles
 13. 21098010,70– rectie van 10 % — essentiële controles niet doeltreffend, I & R-gegevensbestand niet volledig operationeel, forfaitaire correcties van 5 % en 2 %, tekortkomingen wat het beheer van de regeling en de controles ter plaatse betreft
 14. 1174131,43– rectie van 5 % — tekortkomingen van de controles en de controleverslagen (steun voor de aardappelteelt) en niet-toepassing van de bij artikel 3, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2233/92 voorgeschreven sanctie (steun voor het aanhouden van een melkveebestand)