Betekenis van:
limerick

limerick
Zelfstandig naamwoord
 • een dichtvorm van 5 regels met een vrij strak metrum, bestaande uit twee drievoetige amfibrachen (?—? ?—? ?—?), twee regels amfibrachen en jambe (?—? ?—) en afgesloten door weer een drievoetige amfibrachys
"Hij wijdde er een limerick aan."
limerick (de ~ | meervoud limericks)
Zelfstandig naamwoord
 • grappig versje van vijf regels

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De Poolse autoriteiten geven echter ook aan dat Dell bepaalde bedrijfsactiviteiten zal handhaven in Limerick.
 2. De onderneming draagt rond 20 % bij van alle door Limerick County Council geïnde vastgoedbelasting.
 3. Polen verwijst naar de samenwerking tussen Dell en Ierse universiteiten (Trinity College, de Universiteit van Limerick en het Dublin Institute of Technology).
 4. De Commissie concludeert dat het recente verlies van arbeidsplaatsen dat is aangekondigd op de locatie van Dell in Limerick niet het gevolg was van de steun.
 5. De Poolse autoriteiten geven aan dat het aanvankelijke besluit om de productieactiviteiten in Limerick te verminderen en het uiteindelijke besluit om de productieactiviteiten te staken door de fabriek in Limerick te sluiten, eind 2008 werden genomen, meer dan twee jaar na het besluit om het investeringsproject in Łódź door te zetten, en het gevolg zijn van een snelle verslechtering van de wereldwijde economische vooruitzichten.
 6. Het project zal naar verwachting bijdragen aan het creëren en verspreiden van ICT-vaardigheden en de totstandbrenging van een centrum met vele facetten zoals in Limerick (met behulp van operationele, financiële, technische en klantgerichte vaardigheden).
 7. De overvloeiing van kennis zal voortkomen uit de bestuurs- en productieprocessen die Dell in de provincie zal introduceren, die zullen leiden tot verspreiding van operationele, financiële, technische, logistieke [48] en klantgerichte vaardigheden, zoals eerder is gebeurd in Limerick.
 8. Volgens de Poolse autoriteiten is er geen verband tussen de besluiten van Dell om zijn nieuwe fabriek in Łódź te bouwen en de productie in de bestaande fabriek in Limerick te verminderen.
 9. De Poolse autoriteiten wijzen erop dat er op het moment dat de Poolse regering besloot steun te verlenen aan Dell Polen nog geen sprake was van sluiting van de fabriek in Limerick.
 10. Gezien het feit dat de steun de locatie van de investering heeft veranderd (van Nitra naar Łódź), maar niet het investeringsbesluit zelf, kan niet worden gezegd dat de steun nadelig is geweest voor de locatie in Limerick.
 11. De Poolse autoriteiten verklaarden de context van Dells herziening van de capaciteit in 2008 en het besluit van het bedrijf om de voornaamste productieactiviteiten in zijn fabriek in Limerick (Ierland) te verminderen/staken.
 12. De Poolse autoriteiten verwijzen naar de stukken die ze op 18 februari 2009 hebben ingediend, waarin ze aangeven dat Dell van plan is belangrijke activiteiten te blijven uitvoeren in Limerick.
 13. De Poolse autoriteiten geven aan dat de sluiting van de fabriek in Limerick, die in januari 2009 werd aangekondigd, naar verwachting zal leiden tot een verlies van 1900 arbeidsplaatsen tussen april 2009 en januari 2010.
 14. De Poolse autoriteiten geven aan dat er geen direct verband is tussen het besluit om het investeringsproject in Łódź uit te voeren en het besluit om de productieactiviteiten in Limerick te staken.
 15. De Commissie merkt op dat Ierland een verzoek heeft ingediend voor een bijdrage van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering voor de ondersteuning van de re-integratie op de arbeidsmarkt van werknemers die ontslagen bij Dell en zijn leveranciers in Limerick.