Betekenis van:
gedicht

gedicht (het ~ | meervoud gedichten)
Zelfstandig naamwoord
 • poëtisch geschrift
"een gedicht voordragen"
"een gedicht aan iemand opdragen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

gedicht
Zelfstandig naamwoord
 • een in versmaat of in dichterlijke stijl opgesteld stuk tekst

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Ik moet dit gedicht van buiten leren.
 2. Laten we dit gedicht uit ons hoofd leren.
 3. De studenten leerden dit gedicht uit hun hoofd.
 4. Liefde voor een jonge vrouw is een gedicht. Liefde voor een rijpe vrouw is filosofie.
 5. Het is niet gemakkelijk om een gedicht te vertalen naar een vreemde taal.
 6. Ik had een uur nodig om het gedicht van buiten te leren.
 7. Het is moeilijk om een gedicht in een andere taal te vertalen.
 8. KMO's kunnen evenwel alleen uitgroeien tot succesvolle grotere ondernemingen als het bestaande financieringsgat wordt gedicht.
 9. Bovendien is een substraat voor de DOC altijd een honingraatcilinder uit één stuk, met kanalen die niet gedicht zijn.
 10. Een substraat voor het DPF wordt doorgaans gevormd door verschillende filterelementen aan elkaar te lijmen, en de kanalen van het DPF zijn gedicht.
 11. Wel erkent zij dat er voor sommige soorten investeringen in bepaalde stadia van de ontwikkeling van ondernemingen lacunes op de markt zijn, die moeten worden gedicht.
 12. Bovendien zijn de kanalen van de DPF gedicht, en die van de DOC niet. Daaruit volgt dat voor de productie van het DPF-substraat een zuurstofvrije sinteroven voor hoge temperaturen nodig is, evenals een lijmsysteem en dichtingsapparatuur, terwijl deze uitrusting niet nodig is voor de productie van het DOC-substraat.
 13. Het financieringsgat dat moest worden gedicht om een ratio van het kernvermogen van 5,0 % te bereiken en zo weer een ratio van het eigen vermogen van 9,7 %, zoals vóór de crisis, mogelijk te maken, werd toentertijd op circa 2 miljard EUR geschat.
 14. Versterken van de innovatiecapaciteit van het Europese MKB en de bijdrage ervan tot de ontwikkeling van op nieuwe technologie gebaseerde producten en markten door de bedrijven te helpen bij het uitbesteden van onderzoek, het opvoeren van hun onderzoeksinspanningen, het uitbreiden van hun netwerken, het beter benutten van onderzoeksresultaten en het verwerven van technologische know how, waarbij de kloof tussen onderzoek en innovatie wordt gedicht.
 15. De op grond van dit kaderprogramma ondersteunde innovatie- en kmo-gerelateerde activiteiten moeten de activiteiten aanvullen die worden ondernomen op grond van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie, hetgeen ertoe zal bijdragen dat de kloof tussen onderzoek en innovatie wordt gedicht, en alle vormen van innovatie zal bevorderen.