Betekenis van:
dichten

dichten
Werkwoord
 • sluiten van een gat, opening
"Men probeerde de scheur in de reactor met een speciaal bindmiddel te dichten."
dichten
Werkwoord
 • gedichten maken
"een lied/sonnet dichten"

Hyperoniemen

dichten
Werkwoord
 • een gedicht, verzen maken
"Hij verbleef geruime tijd in Parijs, waarover hij zo lovend dichtte."
dichten
Werkwoord
 • dichten; sluiten; dichtmaken; medewerking aan iets ongunstigs; dicht maken
"een gat in de muur met stopverf dichten"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Na de fusie zal de gefuseerde entiteit grotendeels de kloof dichten met de belangrijkste speler, EnergiDanmark.
 2. De methode voor het dichten en ontluchten van het brandstofdoseersysteem is identiek.
 3. Het kaderprogramma draagt bij tot het dichten van de kloof tussen onderzoek en innovatie en bevordert alle vormen van innovatie.
 4. ondersteuning van een inclusieve kennismaatschappij en hulp om de digitale kloof en kennis- en informatielacunes te dichten;
 5. „corrigerende maatregelen”: maatregelen om significante onregelmatigheden te corrigeren of lekkages te dichten teneinde het weglekken van CO2 uit het opslagcomplex te voorkomen of te doen ophouden;
 6. De enige verschillen tussen de productieprocessen van beide producten zijn een extra stadium (dichten) en een verschillende volgorde voor een ander stadium (snijden).
 7. Er is steun verleend voor de recoating van een van de bedrijfsgebouwen, die tot doel had het gebouw „af te dichten” en zo de uitstoot van verontreinigde lucht te verminderen.
 8. Een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators („het agentschap”) moet worden opgericht om de regelgevingskloof op communautair niveau te dichten en bij te dragen tot een efficiënte werking van de interne markten voor elektriciteit en aardgas.
 9. als de toch al krappe drempels in de mededeling te strikt worden gehanteerd, kunnen overheidsmaatregelen om deze aanzienlijke equity gap te dichten, en daarmee de groeimogelijkheden van KMO's worden geblokkeerd;
 10. steriel catgut, dergelijk steriel hechtdraad en -garen (steriele garens die door het lichaam worden geabsorbeerd, voor de chirurgie en voor de tandheelkunde daaronder begrepen) en steriele kleefstoffen, voor het dichten van wonden in de chirurgie;
 11. in het geval van installateurs van warmtepompen zijn de volgende opleidingen vereist: loodgieter of technicus met basisvaardigheden elektriciteit en loodgieterij (buizen snijden, solderen, buizen verbinden, verlijmen van buisverbindingen, isoleren, fittings dichten, testen op lekken en installeren van verwarmings- of koelingssystemen);
 12. in het geval van installateurs van installaties voor fotovoltaïsche en thermische zonne-energie zijn de volgende opleidingen vereist: loodgieter of elektricien met vaardigheden op het gebied van loodgieterij, elektriciteit en dakwerken, inclusief kennis van het solderen van buisverbindingen, het verlijmen van buisverbindingen, het dichten van fittings, het testen van loodgieterij op lekken, het aansluiten van bekabeling, en vertrouwd zijn met basismaterialen voor dakwerken en met methoden voor afvonken en dichten; of
 13. Toch wees het Verenigd Koninkrijk erop dat minstens een van de investeringen, namelijk die waarvoor op 3 september 1998 een subsidie van 1592 GBP werd verleend, betrekking had op milieuverbeteringen, namelijk de recoating van een van de bedrijfsgebouwen, die tot doel had het gebouw „af te dichten” en zo de uitstoot van verontreinigde lucht te verminderen.
 14. Concluderend kan worden gesteld dat de Chinese exporteurs werkzaam zijn in een ondernemingsklimaat waar zij gemakkelijk de kans krijgen om hun prijsvoordeel te handhaven, zelfs wanneer andere leveranciers van de communautaire markt hun prijzen zouden verlagen om de tijdens de beoordelingsperiode ontstane kloof met de prijzen van de met dumping ingevoerde producten te dichten.
 15. Overwegende dat gezinsbeleid moet bijdragen aan het bereiken van gelijke behandeling van mannen en vrouwen en moet worden gezien in het kader van de demografische veranderingen, de gevolgen van de vergrijzing, het dichten van de kloof tussen generaties, de bevordering van de arbeidsparticipatie van de vrouw en de verdeling van de zorgtaken tussen vrouwen en mannen;