Betekenis van:
toedoen

toedoen (het ~)
Werkwoord
 • dichten; sluiten; dichtmaken; medewerking aan iets ongunstigs; dicht maken
"buiten zijn toedoen"
"door eigen toedoen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Schade door eigen toedoen
 2. er is, niet door toedoen van het Centrum, reden voor spoed;
 3. door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is;
 4. Er bestaat geen liquidatie met verdwijning van de overheidsinstelling door toedoen van de overheid waarbij de rechten en verplichtingen van de instelling komen te vervallen.
 5. Een van de hoofddoelstellingen van de huidige communautaire wetgeving [7] is te voorkomen dat er door toedoen van de mens stoffen in het grondwater terechtkomen, waaronder TAME.
 6. wanneer het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is;
 7. persoonlijk of door toedoen van een naar het nationale recht bevoegde vertegenwoordiger, in overeenstemming met het recht van de beslissingsstaat in kennis is gesteld van de procedure, of
 8. De BTW is verschuldigd door degene door wiens toedoen de goederen worden onttrokken aan de in de artikelen 156, 157, 158, 160 en 161 genoemde regelingen of situaties.
 9. steun voor maatregelen in reactie op natuurrampen of rampen door menselijk toedoen, alsmede bedreigingen van de volksgezondheid bij ontbreken van of in aanvulling op humanitaire hulp van de Gemeenschap.
 10. Voorzien dient te worden in alternatieve bewijzen voor het geval dat het controle-exemplaar T5 door omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de eerste verwerker verloren gaat.
 11. Voorzien moet worden in alternatieve bewijzen voor het geval dat het controle-exemplaar T5 niet bij de bevoegde autoriteit van de inzamelaar of van de eerste verwerker terugkeert door omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de laatstgenoemde.
 12.  de betrokkene in overeenstemming met het recht van de beslissingsstaat persoonlijk of door toedoen van een naar het nationale recht bevoegde vertegenwoordiger, in kennis is gesteld van de procedure,
 13. De lidstaten kunnen besluiten het verzoek enkel verder te behandelen indien de betrokken asielzoeker buiten zijn toedoen de in de leden 3, 4 en 5 beschreven situaties in het kader van de vorige procedure niet kon doen gelden, in het bijzonder door zijn recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel krachtens artikel 39 uit te oefenen.
 14. Het starten en uitvoeren van een horizontale maatregel, de afbakening van de fasen ervan en het opstellen van voorbereidende verslagen en algemene uitvoeringsplannen geschieden door toedoen van en worden gecontroleerd door de Commissie, die handelt overeenkomstig de in artikel 11, lid 2, bedoelde procedure.
 15. Wijzend op de aanzienlijke daling van de exportprijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap beweerde één belanghebbende dat dit (i) een aanwijzing was voor het ontbreken van een oorzakelijk verband tussen de gesubsidieerde invoer en de door de bedrijfstak van de Gemeenschap op de interne markt geleden schade, en (ii) beschouwd kon worden als schade door eigen toedoen.