Betekenis van:
verklaren

verklaren
Werkwoord
 • zich benoemen tot
"Hij verklaart zichzelf tot keizer van het land."

Hyperoniemen

Hyponiemen

verklaren
Werkwoord
 • duidelijk maken
"Kan iemand mij de werking van dit apparaat verklaren?"
verklaren
Werkwoord
 • een officieel standpunt uitspreken
"Het openbaar ministerie verklaarde nog zeker drie maanden met dat onderzoek bezig te zijn."

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. het duistere (verklaren) door het duisterdere, het onbekende door het onbekendere
 2. Wij verklaren
 3. WIJ VERKLAREN DAT:
 4. Wij verklaren dat:
 5. Wij verklaren dat:
 6. Zo ja, gelieve te verklaren:
 7. Zo nee, gelieve te verklaren:
 8. De commissie kan de betwiste beslissing nietig verklaren of bevestigen.
 9. Dit laatste kan de oorsprong van de naam „Amarone” verklaren.
 10. de afwijking vervallen verklaren en schrappen uit de betrokken bijlage;
 11. De Oostenrijkse autoriteiten verklaren dat deze kosten […] EUR kunnen bedragen.
 12. De commissie kan de betwiste beslissing nietig verklaren of bevestigen.
 13. Na deze nadere beoordeling kan de Autoriteit de steun goedkeuren, deze onverenigbaar verklaren met de werking van de EER-overeenkomst of deze onder voorwaarden verenigbaar verklaren.
 14. Italië, Litouwen en Malta verklaren dat zij artikel 7, lid 3, zullen toepassen.
 15. De Noorse autoriteiten verklaren dat zij de methode van de richtsnoeren in de praktijk hebben gevolgd.