Betekenis van:
erkennen

erkennen
Werkwoord
 • beschouwen als echt, wettig
"als kind erkennen"
"erkennen dat ..."

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

erkennen
Werkwoord
 • toegeven; onderkennen
"je meerdere in iemand erkennen"
"je verlies erkennen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

erkennen
Werkwoord
 • inzien, toegeven
"Hij kan niet tegen zijn verlies en wou niet erkennen dat hij verloren had."
erkennen
Werkwoord
 • als wettig, echt, juist aanvaarden
"Servië erkent Kosovo niet als zijnde een onafhankelijk land."
erkennen
Werkwoord
 • herkennen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. We erkennen je recht op dit onroerend goed.
 2. Te erkennen
 3. De lidstaten erkennen producentenorganisaties van zijderupsentelers die:
 4. De partijen erkennen wederzijds deze registratie.
 5. De partijen erkennen wederzijds deze persoon.
 6. Beide partijen erkennen dat zij gebonden zijn door:
 7. SECTOREN WAARVOOR BEIDE PARTIJEN DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DE WETGEVINGEN ERKENNEN
 8. Zij erkennen gelijkwaardige verklaringen van in andere lidstaten gevestigde instellingen.
 9. „„Onverminderd lid 1 geldt dat de lidstaten, wat de sector groenten en fruit betreft, ook brancheorganisaties erkennen en, wat de wijnsector betreft, ook brancheorganisaties kunnen erkennen die:
 10. De Franse autoriteiten erkennen zelf het onrechtmatige karakter van deze werkwijze.
 11. In het leerplan moet de uitzendende organisatie zich ertoe verbinden elke succesvolle mobiliteitsfase te erkennen.
 12. Zij erkennen gelijkwaardige verklaringen van in andere lidstaten gevestigde onafhankelijke geaccrediteerde instellingen.
 13. De lidstaten erkennen overeenkomstig artikel 3 in andere lidstaten afgegeven opleidingsgetuigschriften.
 14. kan een lidstaat afzonderlijke vliegtijdspecificatieschema’s erkennen die afwijken van de onder a) bedoelde certificeringsspecificaties.
 15. Criteria voor het erkennen van de gelijkwaardigheid van beveiligingsnormen van derde landen