Betekenis van:
afboeken

afboeken
Werkwoord
  • als verlies boeken
"een bedrag afboeken"
"een bedrag afboeken van/'ten laste van'"

Hyperoniemen

afboeken
Werkwoord
  • van een saldo afhalen; correct boeken
"een bedrag afboeken naar/bij/'ten gunste van'/op een post"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. De aanpassing geeft eventuele wijzigingen weer in de stand van overeenkomstig deel 2 en 3 gerapporteerde leningen die veroorzaakt worden door de toepassing van afboekingen, met inbegrip van het afboeken van het volledige uitstaande bedrag van een lening (afschrijving).
  2. Ten tweede is de uitzondering toelaatbaar omdat, zelfs al was de steun reeds verleend, deze nog niet was uitbetaald aan de begunstigde (voor het afboeken van de schuld is een extra administratieve handeling nodig van het belastingkantoor; zie overweging 16).
  3. De bank zal op de vergunning de rechtstreekse invoer afboeken, maar slechts voor de waarde en de hoeveelheid goederen die in het binnenland worden aangekocht in plaats van te worden ingevoerd.
  4. De bank zal op de vergunning de rechtstreekse invoer afboeken, maar slechts voor de waarde en de hoeveelheid goederen die in het binnenland worden aangekocht in plaats van te worden ingevoerd.
  5. Voorzover een vennootschap die haar zetel binnen het grondgebied van een lidstaat verplaatst, de fiscaal niet verrekende verliezen op vorige of volgende jaren mag afboeken, staat die lidstaat de op zijn grondgebied gelegen vaste inrichting van de SE of de SCE die haar zetel verplaatst, toe die fiscaal nog niet verrekende verliezen van de SE of de SCE over te nemen, op voorwaarde dat het afboeken van verliezen op vorige of volgende jaren in vergelijkbare omstandigheden mogelijk zou zijn geweest voor een vennootschap die in die lidstaat haar zetel of fiscale woonplaats behoudt.
  6. Tot slot mogen zij de steun pas uitbetalen (dat wil zeggen de vorderingen afboeken in de rekeningen van het belastingkantoor) nadat zij de Commissie hebben gemeld dat zij zich ertoe verbinden erop toe te zien dat de beoordeling wordt uitgevoerd en op welke wijze zij dat zullen doen.
  7. Voor het afboeken van de uitvoer op de overeengekomen kwantitatieve maxima mogen vijf kledingstukken van een handelsmaat van ten hoogste 130 cm (andere dan voor baby's) worden gelijkgesteld met drie kledingstukken van een handelsmaat van meer dan 130 cm, tot ten hoogste 5 % van de kwantitatieve maxima.
  8. Voor het afboeken van de uitvoer op de overeengekomen kwantitatieve maxima mogen vijf kledingstukken van een handelsmaat van ten hoogste 130 cm (andere dan voor baby's) worden gelijkgesteld met drie kledingstukken van een handelsmaat van meer dan 130 cm, tot ten hoogste 5 % van de kwantitatieve maxima.