Betekenis van:
aftrekken

aftrekken
Werkwoord
 • verwijderen door trekken
"je muts aftrekken"
"het behang van de muur aftrekken"

Hyperoniemen

aftrekken
Werkwoord
 • masturberen
"zich aftrekken"

Synoniemen

Hyperoniemen

aftrekken
Werkwoord
 • (een getal, algebraïsche vorm) in mindering brengen op een andere
"aftrekken van"

Hyperoniemen

Hyponiemen

aftrekken
Werkwoord
 • seksueel bevredigen; (een man) met de hand bevredigen
"iemand aftrekken"
"zich aftrekken"

Synoniemen

Hyperoniemen

aftrekken
Werkwoord
 • ergens heen trekken
"op iets/iemand aftrekken"

Hyperoniemen

Hyponiemen

aftrekken
Werkwoord
 • korten; korten op betaling
"de schade van de waarborgsom aftrekken"

Synoniemen

Hyperoniemen

aftrekken
Werkwoord
 • rekenkundige bewerking waarbij een getal met een getal verminderd wordt
"Als je drie van vijf aftrekt, krijg je twee."
aftrekken
Werkwoord
 • iets met een trekkende beweging losmaken
"Hij heeft vandaag het blaadje van de scheurkalender afgetrokken."
aftrekken
Werkwoord
 • ''(Limburg)'' een foto (van iets of iemand) maken
"Als u in het hokje gaat zitten trek ik u zo meteen af."
aftrekken
Werkwoord
 • ''(Limburg)'' de wc doorspoelen
"Vergeet niet de wc af te trekken nadat je geplast hebt!"
aftrekken
Werkwoord
 • een infusie maken van iets
"Men kan het zaad ook wel in wijn aftrekken of thee maken van de bladeren."
aftrekken
Werkwoord
 • het strijdperk of de belegering verlaten
"Toen de vijand eindelijk afgetrokken was, haalde de hele bevolking opgelucht adem en werd er feest gevierd."
aftrekken
Werkwoord
 • naar beneden trekken

Hyperoniemen

aftrekken
Werkwoord
 • de trekker van een pistool overhalen
aftrekken
Werkwoord
 • (''Noord-Nederland'') ''zich ~'': masturberen van een man.
aftrekken
Werkwoord
 • de huid afstropen van; van het omhulsel ontdoen; (konijnen etc.) villen

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Aftrekken
 2. Correctie aftrekken.
 3. Volgens Duitsland kan Helaba de betaalde vergoeding als bedrijfsuitgave aftrekken van de belastingen.
 4. Hij zou een raming maken van zijn toekomstige ontvangsten en hiervan zijn toekomstige kosten aftrekken.
 5. Zij mogen de loonbelasting en de onroerendgoedbelasting voor ondernemingen aftrekken van de aanvullende heffing.
 6. In het kader van de huidige regeling kunnen vissers een vast bedrag voor maaltijden, kleine uitgaven en accomodatie aftrekken.
 7. De derogatie moet voorkomen dat btw wordt ontweken door de onderwaardering van transacties tussen verbonden partijen waarbij de ontvanger de btw niet volledig of bijna volledig kan aftrekken.
 8. Elke kredietinstelling mag een maximumbedrag aftrekken dat bedoeld is om de administratieve kosten van het beheren van zeer geringe reserveverplichtingen te verminderen.
 9. Onder voorbehoud van een overeenkomst tussen Eurostat en het Bundesamt für Statistik mag Zwitserland de kosten van gedetacheerde nationale deskundigen van zijn financiële bijdrage aftrekken.
 10. Na toepassing van de onder a) bedoelde aftrekken, wordt een eenheidsprijs per 100 kg netto voor elke categorie goederen door de lidstaten aan de Commissie medegedeeld.
 11. voor de berekening van de netto terugbetaalbare exploitatiekosten moet RTP de exploitatie-ontvangsten die uit iedere openbaredienstverplichting voortvloeien van de exploitatiekosten aftrekken;
 12. Van dit resultaat zou hij door hem nagestreefde rendement aftrekken. Het saldo is dan de maximumhuurprijs die hij bereid zou zijn te betalen.
 13. Uiterlijk 1 mei 2015 dient de Administratieve Commissie een specifiek verslag in over de toepassing van dit artikel, en met name over de in lid 3 bedoelde aftrekken.
 14. Terwijl in dit geval het ontvangende bedrijf 50 % van de netto inkomende rente van de heffingsgrondslag mag aftrekken (dat wil zeggen dat de rentebaten effectief met de helft van het vennootschapsbelastingtarief van 16 % worden belast), is de rentebetalende onderneming onderworpen aan de belastingregels van haar vestigingsland, en kan zij in principe 100 % van de betaalde rente aftrekken.
 15. Individuen of leden van een partnerschap die aan de personenbelasting onderworpen zijn, kunnen hun bijdrage voor de ziekteverzekering die zij tijdens het relevante belastingsjaar rechtstreeks hebben betaald [17] (artikel 6 van de tonnagebelastingwet) aftrekken van het bedrag van de tonnagebelasting en hun socialezekerheidsbijdrage die zij tijdens het relevante belastingsjaar hebben betaald [18] aftrekken van de tonnagebelastingsbasis (artikel 4, lid 3, van de tonnagebelastingwet).