Betekenis van:
reduceren

reduceren
Werkwoord
 • vereenvoudigen
"ijzeroxiden reduceren tot Fe en CO2"

Synoniemen

Hyperoniemen

reduceren
Werkwoord
 • afzwakken
"een vocaal reduceren tot een sjwa"

Hyperoniemen

reduceren
Werkwoord
 • terugbrengen tot kleinere proporties
"De inflatie reduceerde de koopkracht aanzienlijk."
reduceren
Werkwoord
 • het verlagen van het oxidatiegetal door het toevoegen van elektronen aan een molecuul of ion
"Het reactieproduct werd met natriumboorhydride gereduceerd."
reduceren
Werkwoord
 • het verkleinen van de hoeveelheid vloeistof door het laten verdampen van vocht onder zachte verwarming

Voorbeeldzinnen

 1. ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts
 2. Herfinancieringskosten zijn bedrijfskosten en reduceren het belastbare inkomen.
 3. Herfinancieringskosten zijn exploitatiekosten en reduceren het belastbare inkomen.
 4. (facultatief) beleid ontwikkeld om het papiergebruik door printen en kopiëren te reduceren;
 5. Bijkomende beoordelingsmiddelen kunnen het vereiste aantal bemonsteringspunten voor vaste metingen reduceren.
 6. Dat doel moet worden bereikt door de visserijsterfte voor dit bestand geleidelijk te reduceren.
 7. Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten
 8. het analfabetisme onder volwassen reduceren, met bijzondere nadruk op het lezen en schrijven door vrouwen;
 9. (facultatief) gebruik van specifieke IT-applicaties om het energiegebruik van bedrijfsprocessen te reduceren;
 10. de capaciteit reduceren door 5 % van de machinewerktuigen te verkopen, of
 11. (facultatief) beleid ontwikkeld om het energiegebruik door de ICT-apparatuur van het bedrijf te reduceren;
 12. n’ ml ijzer(II)ammoniumsulfaatoplossing reduceren 20 ml kaliumbichromaatoplossing welke 157,85 mg ethylalcohol p. a. oxideren.
 13. de indirecte loonkosten voor laagbetaalden reduceren, met inachtneming van de gezondheid van de overheidsfinanciën.
 14. maatregelen nemen om de bron van contaminatie te reduceren of te elimineren,
 15. de productie beperken door het aantal producten van BB met 5 % te reduceren ten opzichte van haar productieprognoses, of