Betekenis van:
villen

villen
Werkwoord
 • de huid afstropen van; van het omhulsel ontdoen; (konijnen etc.) villen
"op een oor/haar na gevild zijn"
"iemand wel kunnen villen"

Synoniemen

Hyperoniemen

villen
Werkwoord
 • van het vel ontdoen
" Het geslachte dier werd gevild."
villen
Werkwoord
 • chantage plegen op (iem.)

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. na het villen een eindkeuring heeft ondergaan als bedoeld onder II.1.4;
 2. na het villen een eindkeuring heeft ondergaan als bedoeld onder II.1.4;
 3. het na het villen een eindkeuring ondergaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 854/2004.
 4. het vóór het villen tijdens de opslag en de hantering gescheiden wordt gehouden van andere levensmiddelen en niet wordt ingevroren,
 5. heel geslacht dier: het hele geslachte dier na het uitbloeden, het ontdoen van de ingewanden en het villen, aangeboden:
 6. „heel geslacht dier”: het hele geslachte dier na het uitbloeden, het ontdoen van de ingewanden en het villen, aangeboden:
 7. vóór het villen tijdens de opslag en de hantering gescheiden is gehouden van andere levensmiddelen en niet is ingevroren, en
 8. Het bedwelmen, het verbloeden, het villen of plukken, het verwijderen van de ingewanden en andere vormen van uitslachten moeten zonder onnodig uitstel plaatsvinden op zodanige wijze dat verontreiniging van het vlees wordt voorkomen.
 9. Het bedwelmen, het verbloeden, het villen of plukken, het verwijderen van de ingewanden en andere vormen van uitslachten moeten zo spoedig mogelijk plaatsvinden en op zodanige wijze dat verontreiniging van het vlees wordt voorkomen.
 10. Het in artikel 10, lid 1, van Richtlijn 93/24/EEG bedoelde slachtgewicht is het koudgewicht van het lichaam van het geslachte dier na het villen, het uitbloeden en het ontdoen van de ingewanden en na verwijdering van de geslachtsorganen, de uiteinden van de ledematen (afgesneden bij het carpaal , respectievelijk tarsaalgewicht), de kop, de staart, de nieren, het niervet en de uier.
 11. „onverwerkt levensmiddel”: een levensmiddel dat geen behandeling heeft ondergaan die een ingrijpende wijziging veroorzaakt in de oorspronkelijke staat van het levensmiddel, waarbij de volgende behandelingen worden geacht geen ingrijpende wijziging te veroorzaken: verdelen, breken, hakken, uitbenen, fijnhakken, villen, schillen, pellen, malen, snijden, schoonmaken, opmaken, diepvriezen, invriezen, koelen, doppen, verpakken en uitpakken;
 12. Het in artikel 13, lid 1, van Richtlijn 93/25/EEG bedoelde slachtgewicht is het koude gewicht van het lichaam van het geslachte dier na het uitbloeden, het villen en het ontdoen van de ingewanden en na verwijdering van de kop (bij de bovenste halswervel (atlaswervel)), de poten (bij het voorknie-, respectievelijk spronggewricht), de staart (tussen de zesde en de zevende staartwervel), de uier en de geslachtsorganen.
 13. bij runderen het gehele lichaam van een geslacht dier na het uitbloeden, het ontdoen van de ingewanden en het villen, aangeboden zonder kop en poten (de kop moet van de romp zijn gescheiden ter hoogte van de bovenste halswervel, de poten moeten zijn afgescheiden ter hoogte van de voorkniegewrichten of van de spronggewrichten); zonder de organen in de borst- en buikholte, met of zonder nieren, het niervet en het slotvet, en zonder de geslachtsorganen met de bijbehorende spieren, zonder de uier en het uiervet;