Betekenis van:
bekijken

bekijken
Werkwoord
 • ergens naar kijken
"De jongen was de nieuwste film van James Bond aan het bekijken."

Voorbeeldzinnen

 1. Het is leuk om de race te bekijken.
 2. Ik zou graag een science-fiction film willen bekijken.
 3. We moeten dit resultaat dan ook vanuit dit oogpunt bekijken.
 4. Bovendien kan deze informatie worden gebruikt om de voorschriften van deze verordening opnieuw te bekijken.
 5. Klantendienst waarmee een gebruiker één of meer verzamelingen of verslagen kan bekijken.
 6. De Commissie heeft van Slovenië en Cyprus een verzoek ontvangen om hun programma opnieuw te bekijken.
 7. De overeenkomstsluitende partijen zullen de situatie in 2009 gezamenlijk opnieuw bekijken.
 8. Indien beschikbaar moet BASF nieuwe wetenschappelijke informatie verstrekken om de maximale veilige innameniveaus van lycopeen opnieuw te bekijken.
 9. Nuttige informatie op dit punt kan meestal worden verkregen door de recipiënte of ouderstam nader te bekijken.
 10. De Commissie zal de bepalingen inzake azokleurstoffen opnieuw bekijken in het licht van de nieuwe wetenschappelijke kennis.
 11. Dienst waardoor meerdere gebruikers gelijktijdig objectverzamelingen kunnen bekijken, becommentariëren en een verzoek tot bewerking van de objectverzamelingen kunnen indienen.
 12. te bekijken welke vooruitgang het EMN heeft geboekt en, waar vereist, de nodige maatregelen aan te bevelen;
 13. Indien beschikbaar moet Vitatene nieuwe wetenschappelijke informatie verstrekken om de maximale veilige innameniveaus van lycopeen opnieuw te bekijken.
 14. Gedurende de inspectie dient de inspecteur te bekijken of het schip en/of de bemanning in staat is:
 15. Indien beschikbaar moet LycoRed nieuwe wetenschappelijke informatie verstrekken om de maximale veilige innameniveaus van lycopeen opnieuw te bekijken.