Betekenis van:
wijten

wijten
Werkwoord
 • toeschrijven
"het ongeluk was te wijten aan een menselijke fout"
"het je aan jezelf te wijten hebben"

Hyperoniemen

Hyponiemen

wijten
Werkwoord
 • ''~ aan'': toeschrijven aan
"Dat is te wijten aan het slechte overheidsbeleid."

Voorbeeldzinnen

 1. Ongeacht wat het excuus is, hij is te wijten.
 2. te wijten aan een derde.
 3. te wijten aan de aanvrager (60).
 4. Dit is te wijten aan twee factoren.
 5. Is de behoefte aan hulp te wijten aan een derde?
 6. Het verschil was te wijten aan twee factoren.
 7. Volgens Duitsland is de insolventie van HAMESTA ten dele te wijten aan tekortkomingen in de bedrijfsvoering.
 8. De schommelingen zijn voornamelijk te wijten aan wijzigingen in de betrokken nationale wetgeving:
 9. De prijsstijging in het onderzoektijdvak is hoofdzakelijk te wijten aan de gestegen grondstofprijzen in het onderzoektijdvak.
 10. Dit is te wijten aan de omschakeling van de communautaire PSF-producenten op andere producten.
 11.  preventie van ziekten die voornamelijk te wijten zijn aan de veehouderijpraktijken en/of de huisvesting.
 12. Dit is te wijten aan het geheel onzekere karakter van de belofte tot schadeloosstelling.
 13. Fout in de steekproefschattingen die niet aan steekproeffluctuaties te wijten zijn.
 14. hetzij om andere redenen die niet aan hen te wijten zijn.
 15. Ontslagvergoedingen worden niet betaald als het ontslag te wijten is aan ontoereikende prestaties.