Betekenis van:
bezien

bezien
Werkwoord
 • in ogenschouw nemen
"Dat zal opnieuw bezien moeten worden."

Voorbeeldzinnen

 1. Van afstand bezien is alles mooi
 2. Deze heffingen moeten regelmatig opnieuw worden bezien.
 3. Deze afwijking zal voor 1 april 2007 opnieuw worden bezien.
 4. Zo bezien beïnvloedt de maatregel het intracommunautaire handelsverkeer.
 5. Deze beschikking wordt uiterlijk op 31 januari 2005 opnieuw bezien.
 6. De MRL's van bestrijdingsmiddelen moeten telkens opnieuw worden bezien.
 7. te bezien of wijziging van dit verdrag wenselijk is.
 8. Deze beschikking wordt uiterlijk op 31 oktober 2005 opnieuw bezien.
 9. De overeenkomstsluitende partijen zullen deze uitzondering in 2003 opnieuw bezien.”.
 10. Deze beschikking wordt uiterlijk 28 februari 2007 opnieuw bezien.
 11. Deze verordening wordt uiterlijk op 1 januari 2007 opnieuw bezien.
 12. Deze beschikking wordt uiterlijk 22 mei 2006 opnieuw bezien.
 13. In dit licht bezien, is de Commissie van mening, dat zij in aanmerking komende kosten vormen.
 14. Deze kwestie zal zo spoedig mogelijk opnieuw worden bezien in het Gemengd Veterinair Comité.
 15. De Commissie zal haar systeem van inspecties regelmatig opnieuw bezien, en met name de doeltreffendheid ervan.