Betekenis van:
afwijzen

afwijzen
Werkwoord
 • een negatieve beslissing ergens over nemen
"Hij wees de aanvraag af omdat deze niet aan de gestelde voorwaarden voldeed."
afwijzen
Werkwoord
 • van de hand wijzen; afkeuren
"een voorstel afwijzen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

afwijzen
Werkwoord
 • iemand niet accepteren
"een minnaar afwijzen"
"een sollicitant afwijzen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Wat zijn de alternatieven, als we afwijzen?
 2. De Commissie moet dit argument afwijzen.
 3. aanvragen waarvoor nog geen uitvoercertificaten zijn afgegeven, afwijzen;
 4. Bijgevolg moet de Commissie ook dit argument afwijzen.
 5. De Commissie kan de voorgestelde trustee of trustees goedkeuren, of deze afwijzen.
 6. De Commissie kan de voorgestelde onafhankelijke deskundige of deskundigen goedkeuren, of deze afwijzen.
 7. de in behandeling zijnde aanvragen waarvoor de uitvoercertificaten nog niet zijn afgegeven, volledig of gedeeltelijk afwijzen;
 8. Anders zou de tweede prejudiciële vraag louter theoretisch geweest zijn, en had het Hof van Justitie deze moeten afwijzen.
 9. Het Aanbestedingscomité kan inschrijvingen afwijzen indien een drukkerij niet langer voldoet aan de in dit richtsnoer uiteengezette toelatingscriteria.
 10. Eventuele maatregelen bestaan in het sluiten van de interventie, het toepassen van een toewijzingspercentage en het afwijzen van hangende offertes.
 11. De ECB kan inschrijvingen afwijzen die abnormaal laag lijken in verhouding tot de aangeboden goederen, werken of diensten.
 12. Gezien het bovenstaande moet de Commissie de claim afwijzen dat door de PPA’s wordt voldaan aan een openbaredienstverplichting inzake betrouwbare energielevering.
 13. Binnen 15 dagen na ontvangst van de kennisgeving kunnen de inschrijvers de ECB verzoeken, de hoofdredenen voor het afwijzen van hun inschrijving aan te geven.
 14. Binnen 15 dagen na ontvangst van de kennisgeving kunnen gegadigden en inschrijvers de ECB verzoeken de redenen aan te geven voor het afwijzen van hun aanvraag of inschrijving.
 15. De ECB kan vervolgens hetzij de vereisten corrigeren of aanvullen zoals verzocht, hetzij het verzoek afwijzen met vermelding van de redenen daarvoor.