Betekenis van:
verwerpen

verwerpen
Werkwoord
 • afkeuren, afwijzen
"Het rapport werd meteen verworpen omdat het vol met taalfouten stond."
verwerpen
Werkwoord
 • van de hand wijzen; afkeuren
"een voorstel/plan/idee verwerpen"
"een klacht verwerpen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

verwerpen
Werkwoord
 • afkeuren bij stemming
"een voorstel/plan/idee verwerpen"
"een klacht verwerpen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

verwerpen
Werkwoord
 • wraken
verwerpen
Werkwoord
 • verstoten

Voorbeeldzinnen

 1. Er werd besloten deze argumenten te verwerpen.
 2. Daarom verwerpen zij het standpunt van Mojo en Music Dome.
 3. Daarom moet de Commissie dit argument verwerpen [51].
 4. De autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk verwerpen ook Drax' stelling dat de looptijd van het herstructureringsplan te lang is.
 5. Rathscheck en Theis-Böger verwerpen het argument van Duitsland dat de subsidie Magog geen voordeel heeft verschaft.
 6. Nu had de beurstoezichthouder geen reden meer om het aanbod te verwerpen en hij keurde het dan ook goed.
 7. Een beslissing om een aanvraag voor een verblijfstitel te verwerpen wordt aan de betrokken onderdaan van het derde land medegedeeld overeenkomstig de kennisgevingsprocedures van de toepasselijke nationale wetgeving.
 8. De commissie kan aanbevelen alle of meerdere amendementen en bloc in stemming te brengen, deze aan te nemen of te verwerpen of deze vervallen te verklaren.
 9. Op basis daarvan is hij tot de conclusie gekomen dat er geen argumenten voorhanden waren om de door de Franse staat opgevoerde taxatie van de waarde van de vloot te verwerpen.
 10. Ten slotte verwerpen de Griekse autoriteiten als onjuist de bewering van de derde partij als zou OTE zijn vrijgesteld van advertentiebelasting, die andere ondernemingen in Griekenland wel verschuldigd zijn.
 11. Het verzoek van Deltafina om boete-immuniteit bevatte ook een verzoek om boetevermindering die, subsidiair, in deze zaak moest worden toegekend, onder de strikte voorwaarde dat DG Comp het verzoek van de onderneming om volledige boete-immuniteit zou verwerpen.
 12. In dit opzicht dient te worden opgemerkt dat SIDE bij schrijven van 7 augustus 2003 op de hoogte is gesteld van de voorafgaande bedoeling van de Commissie om de klacht te verwerpen.
 13. De Commissie heeft binnen de in artikel 9 van Verordening (EG) nr. 2371/2002 bedoelde termijn van vijf werkdagen schriftelijke opmerkingen ontvangen van Frankrijk, dat de Commissie vraagt het Britse verzoek te verwerpen.
 14. De commissie stelt een ontwerpbesluit op dat zich beperkt tot de aanbeveling het verzoek om opheffing van de immuniteit of om verdediging van de immuniteit en voorrechten aan te nemen of te verwerpen.
 15. Het opslagmechanisme dient ofwel de validatie van een indiening te bevestigen, ofwel een indiening te verwerpen waarbij een motivering van de verwerping wordt gegeven. Het dient tevens over een „niet-afwijzingsfunctie” te beschikken.