Betekenis van:
ontzeggen

ontzeggen
Werkwoord
 • niet willen geven
"iemand een recht ontzeggen"
"iemand de toegang tot iets ontzeggen"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. het ontzeggen van voeding voor < 24 uur aan volwassen ratten;
 2. Het ontzeggen van voeding gedurende 48 uur aan volwassen ratten;
 3. Het treinpersoneel dient de toegang tot de cabine te kunnen ontzeggen aan onbevoegden.
 4. Lid 1 houdt niet in dat de lidstaten verplicht zijn hun eigen onderdanen de toegang tot het grondgebied te ontzeggen.
 5. onbevoegden de toegang te ontzeggen tot nationale installaties waarin de lidstaat gegevens opslaat (controle op de toegang tot de installatie);
 6. Geitenverblijven dienen verhevenheden te bevatten die naar aantal en omvang toereikend zijn om te beletten dat de dominante dieren ondergeschikte exemplaren de toegang ertoe ontzeggen.
 7. Bij een tweede herhaling kan de Voorzitter het voor de verdere duur van de vergadering de toegang tot de vergaderzaal ontzeggen.
 8. Er wordt aan herinnerd dat antidumpingmaatregelen niet ten doel hebben China en de VS de toegang tot de EG-markt te ontzeggen, maar ervoor moeten zorgen dat er opnieuw eerlijke handelsvoorwaarden en echte concurrentie heersen op de EG-markt.
 9. De lidstaten kunnen de nodige maatregelen nemen om een in deze richtlijn neergelegd recht in geval van rechtsmisbruik of fraude, zoals schijnhuwelijk, te ontzeggen, te beëindigen of in te trekken.
 10. Voorts heeft de Commissie er geen bewijzen voor gevonden dat de strategie van Bertelsmann om concurrenten de toegang tot haar TV-kanalen en radiostations te ontzeggen, winstgevend zou kunnen zijn.
 11. De beschikbare informatie omvat voldoende elementen om te concluderen dat de schendingen ernstig en systematisch van aard zijn en dat het gerechtvaardigd is Belarus de toegang tot het schema van algemene preferenties te ontzeggen.
 12. Niets in deze verordening mag burgers de vrijheid ontzeggen hun nationale grondwettelijk recht op beroep uit te oefenen tegen overheidsinstanties die lid zijn van een EGTS met betrekking tot:
 13. Deze richtlijn mag de consumenten niet de rechten ontzeggen die hun worden toegekend bij nationale bepalingen inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid van de verkoper of de aanbieder van diensten en de kredietgever.
 14. In het bijzonder mag een lid geen enkele zeevarende het recht op repatriëring ontzeggen op grond van de financiële omstandigheden van een reder of omdat de reder niet in staat of niet bereid is een zeevarende te vervangen.
 15. De Raad heeft in Gemeenschappelijk Standpunt 2004/293/GBVB maatregelen aangenomen om het binnenkomen in of de doorreis over het grondgebied van de lidstaten te ontzeggen aan personen die betrokken zijn bij activiteiten waardoor voortvluchtige personen geholpen worden zich te blijven onttrekken aan berechting voor misdaden waarvoor het ICTY hen in staat van beschuldiging heeft gesteld.