Betekenis van:
schatten

schatten
Werkwoord
 • ''naar waarde ~'': op prijs stellen
"De bijdragen van alle gebruikers van het woordenboek horen naar waarde geschat te worden."
schatten
Werkwoord
 • Bij benadering een waarde voor iets geven
"Ik schatte hem zo'n jaar of vijftig."
schatten
Werkwoord
 • vanuit een beperkte steekproef een getalswaarde bepalen die een parameter van de verdeling ervan zo goed mogelijk benadert
"Met een steekproefgemiddelde kan het gemiddelde het meest efficiënt geschat worden, maar de mediaan van de streekproef is een robuustere waarde."
schatten
Werkwoord
 • houden voor
"ik schat dat de kans op een finaleplaats nu wel verkeken is"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

schat (de ~ | meervoud schatten)
Zelfstandig naamwoord
 • iets dat erg waardevol is voor iemand
"gezondheid is je grootste schat"

Hyperoniemen

schat (de ~ | meervoud schatten)
Zelfstandig naamwoord
 • geliefd persoon; geliefde; geliefde; geliefde; geliefde; koosnaampje; koosnaampje; geliefde
"een lieve schat"
"een schat van [een kind]"

Synoniemen

Hyperoniemen

schat (de ~ | meervoud schatten)
Zelfstandig naamwoord
 • zeer grote hoeveelheid
"een schat aan [informatie/gegevens/materiaal]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Weinig schatten zijn zoveel waard als een vriend.
 2. het schatten van de blootstelling;
 3. software voor het schatten van de variantie;
 4. De NRI’s moeten de kosten van subnetontbundeling schatten.
 5. Welke methode gebruikt u om eiwitten te meten of te schatten?
 6. Methode om de door de non-respondenten geproduceerde en gebruikte hoeveelheden te schatten
 7. Er zijn verschillende mogelijkheden om de uitgebreide onzekerheid te schatten [5].
 8. Finland erkent dat het heel moeilijk is om de kosten wegens structurele nadelen in te schatten.
 9. Deze zijn volgens de Commissie en haar adviseurs op dit moment niet precies in te schatten.
 10. Enkele partijen schatten de aanpassing op 30 %, gebaseerd op het beweerde prijsverschil tussen de verschillende kwaliteiten.
 11. deskundig advies om de behoefte aan opleiding en hoger onderwijs, zowel op nationaal als regionaal niveau, in te schatten,
 12. De NRI’s moeten de stijgende kosten schatten die nodig zijn om toegang te verlenen tot de betrokken faciliteiten.
 13. In de praktijk kunnen de volgende waarden worden gebruikt om de voortzetting van de indexcijfers te schatten:
 14. Wanneer de lidstaten geen gegevens over de statistische waarde van de goederen verzamelen, schatten zij deze waarde.
 15. Voor het schatten van de marktprijs van eigen-vermogensinstrumenten waarvoor geen waarneembare prijzen bestaan kunnen contante-waardetechnieken worden gebruikt.