Betekenis van:
lief

lief
Bijvoeglijk naamwoord
 • aantrekkelijk vooral door middel van kleinheid of schoonheid.

Synoniemen

lief
Bijvoeglijk naamwoord
 • leuk om te zien; beeldig
"een lief gezichtje"
"een lief autootje"

Synoniemen

lief
Bijvoeglijk naamwoord
 • aardig voor anderen; als een engel
"een lief karakter"

Synoniemen

Hyperoniemen

lief
Bijvoeglijk naamwoord
 • dierbaar of favoriet; geliefd; dierbaar
"iemand lief vinden"
"ergens een lief ding voor over hebben"

Synoniemen

lief
Bijvoeglijk naamwoord
 • vriendelijk, zachtaardig
lief
Bijvoeglijk naamwoord
 • mooi, fijngebouwd
lief
Bijvoeglijk naamwoord
 • hartelijk

Synoniemen

Hyperoniemen

lief
Bijvoeglijk naamwoord
 • vriendelijk; mild; hartelijk; vrijgevig

Synoniemen

Hyperoniemen

lief
Bijvoeglijk naamwoord
 • zachtaardig en vriendelijk

Synoniemen

Hyperoniemen

lief (het ~ | meervoud lieven)
Zelfstandig naamwoord
 • geliefd persoon; geliefde; geliefde; geliefde; geliefde; koosnaampje; koosnaampje; geliefde

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. De kat is heel lief.
 2. Hij was zeer lief voor hen.
 3. Ze is inderdaad een lief meisje.
 4. Mijn lief houdt niet van mij.
 5. Mijn lief katje is al een week verdwenen.
 6. Het meisje dat in de bakkerij werkt, is lief.
 7. "Heb uw naaste lief als uzelf" is een citaat uit de Bijbel.
 8. Ik had nog niet lief, en verlangde ernaar lief te hebben
 9. Tom beschuldigde Mary ervan niet te weten hoe iemand lief te hebben of hoe iemands liefde weten te aanvaarden.
 10. De Bijbel draagt ons op om onze naasten én onze vijanden lief te hebben; waarschijnlijk omdat dat in het algemeen dezelfde personen zijn.
 11. En vanavond denk ik aan alles dat zij in haar eeuw in Amerika heeft gezien; het lief en het leed; het vallen en het opstaan, de keren dat ons gezegd werd dat we het niet kunnen, en de mensen die voortzetten met die Amerikaanse overtuiging: we kunnen het wel.
 12. Bij een nieuwe investering zullen investeerders mogelijkerwijs van meet af aan minder genegen zijn om een lager rendement voor lief te nemen.
 13. Bij een bestaande investering zouden investeerders eerder bereid kunnen zijn om korte tijd een wat lager (of zelfs een negatief) rendement voor lief te nemen als ze een verbetering van de situatie verwachten.
 14. Ze kunnen soms niet terecht bij individuele „business angels” voor de noodzakelijke financiële ruggensteun en evenmin bij formele risicokapitalisten die de relatief hogere kosten van KMO-investeringen voor lief willen nemen;
 15. Franse Raad van State, 16 november 1998, Sille: „In eerste instantie overwegende dat, zoals de eerste rechters hebben besloten, hoewel de aansprakelijkheid van de overheid in het gedrang zou kunnen komen, zelfs buiten schuld, op grond van het beginsel van gelijkheid van burgers voor overheidslasten, in het geval waarin een rechtmatige maatregel bijzondere schade van een zekere ernst tot gevolg heeft ten nadele van een natuurlijke of rechtspersoon, zulks in het onderhavige geval niet geldt, aangezien de heer Sille als makelaar had moeten weten welke problemen gepaard gaan met de verwezenlijking van een bouwproject zoals het project waarvoor in het onderhavige geval plannen bestonden en voor de verwezenlijking waarvan met name de bepalingen van het bestemmingsplan moesten worden gewijzigd en de instemming van de gemeenteraad was vereist, en de heer Sille er normaliter rekening mee moest houden dat de gemeenteraad het project zou kunnen afwijzen, gezien de negatieve resultaten van het openbare onderzoek en de vijandige reacties op het project; overwegende dat hij dit risico met kennis van zaken voor lief heeft genomen, en derhalve niet op geloofwaardige wijze staande kan houden dat hij abnormale schade heeft geleden en dat de gemeente de zware financiële gevolgen moet dragen die voor hem zijn ontstaan doordat van dit project is afgezien.”