Betekenis van:
schat

schat (de ~ | meervoud schatten)
Zelfstandig naamwoord
 • iets dat erg waardevol is voor iemand
"gezondheid is je grootste schat"

Hyperoniemen

schat
Zelfstandig naamwoord
 • verzamelde rijkdom
"De zeerovers hadden hun schat op een eiland begraven."
schat
Zelfstandig naamwoord
 • iemand die gevoelens van liefde of vertedering opwekt
"Ach, wat een schatje!"
schat (de ~ | meervoud schatten)
Zelfstandig naamwoord
 • geliefd persoon; geliefde; geliefde; geliefde; geliefde; koosnaampje; koosnaampje; geliefde
"een lieve schat"
"een schat van [een kind]"

Synoniemen

Hyperoniemen

schat (de ~ | meervoud schatten)
Zelfstandig naamwoord
 • zeer grote hoeveelheid
"een schat aan [informatie/gegevens/materiaal]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Deze schat is onschatbaar voor de mensheid.
 2. Je bent een schat!
 3. Bij de bepaling van de bedrijfswaarde van de investering schat een entiteit:
 4. De Commissie schat dat het effect ongeveer 0,05 kiloton zou bedragen [12].
 5. Ik schat de gevolgen van de beperking(en) op … van het totaalbedrag aan gedeclareerde uitgaven.
 6. België schat dat deze investeringen zouden leiden tot extra subsidiabele milieukosten ten belope van 19106000 EUR.
 7. De eenmalige kosten van het sociaal plan schat Oostenrijk op […] EUR.
 8. Indien de consument in uw verwondingsscenario's op meerdere manieren verwond geraakt, schat de ernst van al deze verwondingen samen in.
 9. Met welke methode schat u de productie en het melkverbruik op de boerderijen van de niet-respondenten?
 10. Haar eigen aandelen schat de Volksbank op ongeveer 6-10 % in het segment „particuliere klanten” en ongeveer 4-10 % in het segment „zakelijke klanten”.
 11. een forfaitair percentage, in welk geval zij het belang van de inbreuk op de regels, alsmede de omvang en de financiële consequenties van de vastgestelde onregelmatigheid schat.
 12. Finland schat dat Tieliikelaitos door de beperking op de verkoop van minerale bestanddelen tijdens de overgangsperiode een winst van ongeveer 1,6 miljoen EUR heeft gederfd.
 13. In zijn brief van 20 oktober 2004 schat Griekenland de kosten van de materiële schade op circa 3 miljard GDR (8,8 miljoen EUR).
 14. Men schat dat het totale aantal werknemers dat werkzaam is in de productie van het soortgelijke product ten minste driemaal zo hoog is, d.w.z. ongeveer 1200 personen in het onderzoektijdvak.
 15. De Duitse federatie schat het groeipotentieel van het marktsegment voor schepen van meer dan 3000 TEU positief in en baseert zich daarvoor op de gestage groei in het segment voor containerschepen van de Panamax-klasse in de afgelopen jaren.