Betekenis van:
wraken

wraken
Werkwoord
  • hekelen
"misbruiken wraken"

Hyperoniemen

Hyponiemen

wraken
Werkwoord
  • afkeuren, verwerpen
wraken
Werkwoord
  • op bepaalde, bij wet omschreven gronden niet toelaten of onbevoegd verklaren

Voorbeeldzinnen

  1. De partijen in de procedure kunnen een deskundige wraken.
  2. Ook het Agentschap mag één van de leden van de tuchtraad wraken.
  3. De Commissie kan de door een lidstaat aangewezen vertegenwoordiger wraken indien zij deze ongeschikt acht, met name indien er sprake is van een belangenconflict.
  4. Binnen vijf dagen na de samenstelling van de tuchtraad kan het betrokken personeelslid éénmaal één van de leden van de raad wraken.