Betekenis van:
bekritiseren

bekritiseren
Werkwoord
  • kritiek uiten op iets of iemand
"Hij werd hier scherp voor bekritiseerd."
bekritiseren
Werkwoord
  • afkeurende kritiek uitoefenen op
"zijn laatste boek bekritiseren"
"de gang van zaken bekritiseren"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

bekritiseren
Werkwoord
  • fel bekritiseren, openlijk beschuldigen of veroordelen

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Stop met me steeds te bekritiseren!
  2. Soms weten critici niet wat ze aan het bekritiseren zijn.
  3. Zij bekritiseren de voorlopige conclusie van de Commissie dat de krachtens de PPA’s vastgestelde prijzen hoger zijn dan de marktprijzen van producenten.
  4. Alle betrokken partijen die zich verzetten tegen de steunmaatregel bekritiseren het tolsysteem als zodanig, zonder soms een duidelijk onderscheid te maken tussen de tol zelf en het TRS.
  5. De belanghebbenden bekritiseren de voorlopige conclusie van de Commissie dat de prijzen die op grond van de PPA’s zijn vastgesteld, hoger zijn dan de groothandelsprijzen.
  6. De Banken bekritiseren het feit dat de Commissie in haar besluit tot inleiding van de procedure bepaalde energiecentrales in Polen als „inefficiënt” heeft gekwalificeerd en getracht heeft om te onderzoeken of het Wetsontwerp tot gevolg zou hebben dat het inkomstenniveau dat vóór de liberalisering gewaarborgd was, na de toetreding in stand zou worden gehouden.