Betekenis van:
uitzoeken

uitzoeken
Werkwoord
  • door nazoeken vinden
"uitzoeken wie/wat ..."
"een kwestie grondig uitzoeken"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

uitzoeken
Werkwoord
  • een selectie maken uit een grotere verzameling
"We hebben de rijpe vruchten uitgezocht."
uitzoeken
Werkwoord
  • een probleem onderzoeken tot er duidelijkheid komt
"Dat moet nog eens goed uitgezocht worden."
uitzoeken
Werkwoord
  • bij elkaar leggen; sorteren
"foto's uitzoeken"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. De Commissie zegde toe de kwestie nog eens te zullen uitzoeken.
  2. Het verdient aanbeveling te zorgen voor plekken met een verschillende temperatuur en vochtigheidsgraad, zodat de dieren zelf het micromilieu kunnen uitzoeken dat zij verkiezen.
  3. In hun antwoord op de opmerkingen van de begunstigde hebben de Slowaakse autoriteiten er terecht op gewezen dat niet het belastingkantoor moest uitzoeken of de maatregel in kwestie staatssteun vormde, maar dat dit vóór de toetreding onder de bevoegdheid van het Bureau staatssteun en na de toetreding onder de bevoegdheid van de Commissie viel.
  4. Zo wordt bv. in de cursussen Astra Cockpit Module en Fuel and Braking Module gebruikgemaakt van praktische stappen in het assemblageproces, als de context waarin een aantal algemene vaardigheden wordt belicht die de kwaliteit en de taakuitvoering kunnen verbeteren. Voorbeelden zijn de inrichting van de band (uitzoeken wat de optimale relatie is tussen materiaalstroom, plaats van de machines en bewegingen van de werkers), optimale voorraadomvang (begrijpen dat het nodig is precies de juiste hoeveelheden op voorraad te hebben) en ergonomie.