Betekenis van:
faculteit

faculteit (de ~ | meervoud faculteiten)
Zelfstandig naamwoord
 • hoofdafdeling v.e. universiteit
"faculteit der [letteren]"

Hyperoniemen

faculteit (de ~ | meervoud faculteiten)
Zelfstandig naamwoord
 • college van hoogleraren
"De faculteit kwam op hem over als een gedreven team."

Hyperoniemen

faculteit (de ~ | meervoud faculteiten)
Zelfstandig naamwoord
 • product v.e. reeks factoren
"[4]-faculteit/[4]!"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. (van 1945 tot 1969 Faculteit architectuur — Wydział Architektury, van 1969 tot 1971 Faculteit civiele ingenieurswetenschappen en architectuur — Wydział Budownictwa i Architektury, van 1971 tot 1981 Instituut voor architectuur en stadsplanning - Instytut Architektury i Urbanistyki, sinds 1981 Faculteit architectuur — Wydział Architektury)
 2. „Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství” (de Faculteit Architectuur en Bouwkunde) (tot 1951),
 3. „Fakulta architektury a pozemního stavitelství” (de Faculteit Architectuur en Bouwkunde) (van 1951 tot 1960),
 4. de diploma's afgegeven door de „Vysoké učení technické v Brně” aan de „Fakulta architektury” (Faculteit Architectuur) (vanaf 1956) in het studiegebied architectuur en stadsplanning of aan de „Fakulta stavební” (Faculteit Civiele Ingenieurswetenschappen) (vanaf 1956) in het studiegebied bouwkunde
 5. Asachi” Iași, faculteit Bouwkunde en Architectuur), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma van architect, studiegebied architectuur, specialisatie architectuur);
 6. Asachi” Iași, faculteit Architectuur), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma van architect, studiegebied architectuur, specialisatie architectuur);
 7. Asachi” Iași, faculteit Bouwkunde en Architectuur), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma van architect, studiegebied architectuur, specialisatie architectuur),
 8. Asachi” Iași, faculteit Architectuur), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma van architect, studiegebied architectuur, specialisatie architectuur).
 9. (van 1945 tot 1955, Faculteit ingenieurswetenschappen en bouwkunde - Wydział Inżynieryjno-Budowlany, titel: inżynier architekt; van 1961 tot 1969, Faculteit industriële bouwkunde en algemene ingenieurswetenschappen — Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, titel: magister inżynier architekt; van 1969 tot 1976, Faculteit civiele ingenieurswetenschappen en architectuur — Wydział Budownictwa i Architektury, titel: magister inżynier architekt; sinds 1977, Faculteit architectuur — Wydział Architektury, titel: magister inżynier architekt en sinds 1995 titel: inżynier architekt)
 10. Faculteit Political Science, Baruch College, City University of New York (staat New York, Verenigde Staten van Amerika)
 11. de technische universiteit van Lodz, Faculteit civiele ingenieurswetenschappen, architectuur en milieutechniek in Lodz (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); de beroepstitel van architect: inżynier architekt; (van 1973 tot 1993 Faculteit civiele ingenieurswetenschappen en architectuur - Wydział Budownictwa i Architektury en sinds 1992 Faculteit civiele ingenieurswetenschappen, architectuur en milieutechniek — Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; titel: titel: van 1973 tot 1978 inżynier architekt, sinds 1978, titel: magister inżynier architekt)
 12. Het licentiaatsdiploma van civiel-ingenieur (licenciatura em engenharia civil) uitgereikt door de faculteit wetenschap en technologie van de Universidade de Coimbra
 13. 2002: Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului (Universiteit van Oradea, faculteit Milieubescherming), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma van architect, studiegebied architectuur, specialisatie architectuur);
 14. Academie of secundaire school voor zeevaartkunde, faculteit maritieme elektrotechniek, of een andere academie of hogeschool voor elektrotechniek, alle afgesloten met het „maturitní zkouška” of een staatsexamen.
 15. de diploma's afgegeven door de „Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava”, „Fakulta stavební” (Faculteit Civiele Ingenieurswetenschappen) (vanaf 1997) in de studiegebieden structuur en architectuur of civiele ingenieurswetenschappen