Betekenis van:
herinnering

herinnering (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • vermogen om te herinneren; vermogen tot herinneren; vermogen om te herinneren
"zover de herinnering reikt"
"in mijn herinnering"

Synoniemen

Hyperoniemen

herinnering
Zelfstandig naamwoord
 • het weer in het bewustzijn oproepen van een gebeurtenis van het verleden
"Ter herinnering van deze gebeurtenis werd een monument opgericht."
herinnering
Zelfstandig naamwoord
 • een opgeroepen of eenvoudig op te roepen gebeurtenis uit het verleden
"Zij had daar heel goede herinneringen aan."
herinnering
Zelfstandig naamwoord
 • het herinneren

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

herinnering
Zelfstandig naamwoord
 • schriftelijke aanmaning

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Mochten deze mail en uw betaling elkaar gekruist hebben, dan verzoeken wij u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.
 2. Wat men tweemaal herhaald heeft, blijft in de herinnering
 3. De Commissie bracht de volgende punten in herinnering:
 4. Ter herinnering, de ODV van 2000 hadden betrekking op de luchthavens van „Rome (Fiumicino) en Milaan”.
 5. Zij brengt daarom in herinnering dat de Europese kabelleggers in Europa werkgelegenheid verschaffen aan talrijke zeelieden.
 6. De met de veiligheid belaste functionaris van EUPOL RD Congo brengt de veiligheidsinstructies regelmatig in herinnering.
 7. Ter herinnering zij vermeld dat de oorspronkelijke kosten van de herstructurering 515 miljoen euro [43] bedroegen.
 8. Bij brief van 30 oktober 2008 heeft de Commissie de Italiaanse autoriteiten een herinnering toegezonden.
 9. Ter herinnering, de datum van inwerkingtreding van dit wetsartikel zal later bij KB worden vastgesteld.
 10. (Ter herinnering: voor 2004 was voor dezelfde posten op 26 mei 2005 een marge van - 10,1 % bekendgemaakt).
 11. Zij sturen daarna met redelijke tussenpozen een herinnering aan alle klanten die voor een ander tarief hebben gekozen.”;
 12. Aangezien een reactie uitbleef, heeft de Commissie op 21 maart 2002 een formele herinnering (D/51275) verstuurd.
 13. Op 23 mei 2000 heeft de Commissie om nadere informatie verzocht en op 28 juni 2000 werd een herinnering verstuurd.
 14. Het is normaliter onnodig om het feitelijke en juridische kader van de zaak in herinnering te brengen.
 15. De Commissie stelt het Europees Parlement op de hoogte van de eventuele herinnering dat hernieuwde raadpleging noodzakelijk is.