Betekenis van:
memorie

memorie (de ~ | meervoud memories)
Zelfstandig naamwoord
 • schriftelijke verhandeling
"een memorie van toelichting"
"een memorie van antwoord"

Hyperoniemen

memorie (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • vermogen om te herinneren; vermogen tot herinneren; vermogen om te herinneren
"kort van memorie zijn"

Synoniemen

Hyperoniemen

memorie (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • het herinneren
"pro memorie"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. De memorie in interventie
 2. Memorie van antwoord
 3. De memorie van antwoord bevat:
 4. Het type memorie (verzoekschrift, verzoekschrift in hogere voorziening, verweerschrift, memorie van antwoord, memorie van repliek, memorie van dupliek, verzoek tot tussenkomst, memorie in interventie, opmerkingen over de memorie in interventie, exceptie van niet ontvankelijkheid, enz.);
 5. PRO MEMORIE: „in the money”-opties
 6. Elke alinea van de memorie wordt genummerd.
 7. Pro memorie, de reddingsmaatregelen bestonden in:
 8. Institutul de Memorie Culturală (Instituut voor cultureel erfgoed)
 9. De conclusies van de memorie van antwoord moeten strekken tot:
 10. Op de eerste bladzijde van de memorie moet worden vermeld:
 11. De president bepaalt de datum waarop de memorie van repliek dient te worden neergelegd en, bij de betekening van deze memorie, de datum waarop de memorie in dupliek dient te worden neergelegd.
 12. het type memorie (verzoekschrift, verweerschrift, repliek, dupliek, verzoek tot tussenkomst, memorie in interventie, exceptie van niet-ontvankelijkheid, opmerkingen over …, antwoorden op de vragen, enz.);
 13. Aan het begin of het einde van de memorie van antwoord moeten de conclusies van de partij die de memorie indient, nauwkeurig worden geformuleerd.
 14. De verzoeken om in intellectuele-eigendomszaken een memorie van repliek of van dupliek te mogen indienen
 15. de naam en de woonplaats van de partij die de memorie indient;