Betekenis van:
herkenning

herkenning (de ~ | meervoud herkenningen)
Zelfstandig naamwoord
 • het zich iemand of iets herinneren
"een teken van herkenning geven"
"een feest der herkenning"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Herkenning van optische tekens
 2. waarneming en herkenning van sensorische eigenschappen en specifieke sensorische termen,
 3. herkenning van en te nemen maatregelen bij storing van grondapparatuur;
 4. herkenning van en te nemen maatregelen bij storing van grondapparatuur;
 5. niet-technische vaardigheden, met inbegrip van de herkenning en beheersing van bedreigingen en fouten.
 6. Herkenning van soortspecifieke symptomen van angst, pijn en lijden bij de meest voorkomende laboratoriumsoorten.
 7. kennis van de herkenning en opsporing van wapens, gevaarlijke stoffen en apparatuur;
 8. herkenning van geplande of ongeplande evacuaties op land of op water deel uitmaakt van de noodontruimingstraining.
 9. Voor echtheidstest onverwijld aan de bevoegde nationale autoriteiten af te geven, ten laatste 20 werkdagen na herkenning door de machine
 10. kennis van de herkenning van de kenmerken en gedragspatronen van personen die de havenveiligheid kunnen bedreigen, zonder daarbij te discrimineren;
 11. Voorlichting over herkenning van en omgaan met onder invloed van alcohol of drugs verkerende of agressieve passagiers;
 12. Systemen voor het opsporen, aanwijzen, verkennen of volgen van het doelwit en voor het bepalen van de schootsafstand; toestellen voor opsporing, herkenning en identificatie; en toestellen voor sensorintegratie.
 13. de snelle herkenning van klinische symptomen van een ziekte, nieuwe ziekte of van onverklaarde sterfte in kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren en bij wilde dieren en
 14. maatregelen ter verbetering van de herkenning van personen die internationale bescherming behoeven en/of van de behandeling van hun verzoek aan de grens, met name in de vorm van de ontwikkeling van specifieke opleidingsprogramma’s.
 15. Aandacht moet worden besteed aan de experimentele gegevens over de herkenning van de symptomen van infectie of pathogeniteit en over de doeltreffendheid van eerste hulp en getroffen therapeutische maatregelen.