Betekenis van:
vrezen

vrezen
Werkwoord
 • angst hebben; angst hebben voor
"de dood vrezen"
"vrees niet!"

Synoniemen

Hyperoniemen

vrezen
Werkwoord
 • bekommerd zijn
"ik vrees dat je gelijk hebt"
"vrezen voor iets"

Hyperoniemen

Hyponiemen

vrezen
Werkwoord
 • bang zijn, angst hebben
"Er wordt gevreesd dat het broeikaseffect ernstige gevolgen gaat hebben."

Voorbeeldzinnen

 1. Vrees niet, want er is niets te vrezen.
 2. Goed doen en niets vrezen
 3. Je moet de laatste dag niet vrezen noch wensen
 4. Ze mogen me haten, als ze me maar vrezen
 5. Zij vrezen dat de Chinese producenten van de EG-markt zullen verdwijnen indien antidumpingmaatregelen worden genomen.
 6. De Commissie lijkt te vrezen dat Gibraltars nieuwe vennootschapsbelastingstelsel zou kunnen leiden tot blijvende schadelijke belastingconcurrentie.
 7. De drie gezamenlijk agerende concurrenten vrezen dat de afwikkeling van dit geschil, de berekening van de compensatie mogelijk heeft „vervuild”.
 8. Bovendien kan louter uit de internationale activiteit van de betrokken ondernemingen niet worden geconcludeerd dat men moet vrezen voor een impact op de handel tussen de lidstaten.
 9. Als een hoger cadmiumgehalte in meststoffen wordt toegestaan, valt te verwachten dat de blootstelling verder toeneemt en valt schade aan het aquatisch milieu te vrezen;
 10. De verwerkende industrie en vooral de fabrikanten van bedartikelen en stoffering vrezen een ernstig tekort, met name van de volgende vezels voor non-woven-toepassingen [3]:
 11. Elke lidstaat stelt de Commissie en, zo nodig, de andere betrokken lidstaten onverwijld in kennis van de vastgestelde of vermoede onregelmatigheden indien te vrezen valt:
 12. De Britse autoriteiten vrezen evenwel dat het marktfalen in de loop van de tijd zal verschuiven omdat private equity in toenemende mate voor grootschaliger projecten wordt aangewend.
 13. Daarom staan zij bij onderhandelingen met deze afnemers niet sterk en vrezen zij dat ordners uit China zullen worden ingevoerd indien maatregelen worden genomen ten aanzien van het betrokken product.
 14. In reactie op de vrezen dat de deelprojecten DP 01, DP 05 en DP 09 niet bestemd waren om de productiviteit van de bestaande installaties te verhogen, verstrekte de begunstigde aan de Commissie gegevens die een werkelijke productiviteitstoename bewezen.
 15. De bezorgdheid van de verwerkende bedrijven is legitiem, aangezien zij vrezen dat de voorgestelde maatregelen een negatief effect zullen hebben op hun kosten, wat tot een verminderde winstgevendheid zal leiden.