Betekenis van:
voelen

voelen
Werkwoord
 • ergens toe aangetrokken worden
"veel voor iets/iemand voelen"

Hyperoniemen

voelen
Werkwoord
 • met je tastzin onderzoeken
"voelen of iets in je tas zit"

Hyperoniemen

voelen
Werkwoord
 • gewaarworden door aanraking, meestal met betrekking tot temperatuur of druk
"Ik voelde dat de bal hard tegen mijn achterhoofd aanvloog."
voelen
Werkwoord
 • ''zich ~'' een bepaald gevoel hebben
"Hij voelde zich niet erg behaaglijk."

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Ze kon haar knieën voelen trillen.
 2. Ge zult u beter voelen als ge dit medicament neemt.
 3. Hoe kan ik me ontspannen voelen, als jij zo naar mij kijkt.
 4. Ik weet niet wat te zeggen opdat je je beter zou voelen.
 5. voldoende ruimte hebben om zich goed te voelen;
 6. De examinator moet zich tijdens het gehele examen veilig voelen.
 7. Hij biedt emotionele steun aan bellers die zich eenzaam voelen, in een psychologische crisis verkeren of zelfmoord overwegen.
 8. Er zijn toenemende bewijzen voorhanden dat er voor de oprichting van nieuwe ondernemingen in de EER aanzienlijke barrières zijn, die zich nog scherper laten voelen binnen de achterstandsgebieden.
 9. Bijgevolg dient de hoogte van de leefruimten zodanig te zijn dat de dieren op een voldoende hoogte boven de begane grond kunnen gaan zitten om zich veilig te voelen.
 10. Bij gebrek aan een andere redelijke berekeningsgrondslag, werd besloten gebruik te maken van de winstmarge van de bedrijfstak van de Gemeenschap alvorens het effect van de invoer uit de Volksrepubliek China zich op de markt liet voelen.
 11. Er is nieuwe wetenschappelijke kennis beschikbaar over factoren die van invloed zijn op het welzijn van dieren en op hun vermogen om pijn, lijden, angst en blijvende schade te voelen en tot uiting te brengen.
 12. Hierbij staat de vaardigheid centraal om in verschillende omgevingen constructief te communiceren, blijk te geven van tolerantie, verschillende standpunten te verwoorden en te begrijpen, te onderhandelen en vertrouwen te wekken, en zich in te voelen.
 13. Derhalve werden beperkte investeringsvergunningen met toekenning van nationale steun verleend, waarbij het in hoofdzaak ging om dringende vervangingen van vaartuigen of om hermotoriseringen. […] Het volle effect van de maatregelen inzake onttrekkingen aan de vloot heeft zich echter pas aan het einde van de eerste helft van 1997 doen voelen […]”.
 14. Elke communautaire onderneming of elke vereniging, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die namens een of meer communautaire ondernemingen handelt en die van mening is dat deze ondernemingen nadelige gevolgen voor het handelsverkeer hebben ondervonden als resultaat van belemmeringen voor het handelsverkeer die zich doen voelen op de markt van een derde land, kan een schriftelijke klacht indienen.”.
 15. Het is des te meer relevant om met dit punt rekening te houden, daar Dexia voor een aanzienlijk deel afhankelijk is van funding via de markten en korte funding, waardoor Dexia zowel qua omvang als qua snelheid sterker de impact van een dergelijke toename van de fundingkosten zou voelen.