Betekenis van:
conserveren

conserveren
Werkwoord
 • verduurzamen; verduurzaamd
"groenten conserveren"
"een schilderij conserveren"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

conserveren
Werkwoord
 • verduurzamen, tegen bederf beschermen
"Je kunt deze vruchten ook conserveren."
conserveren
Werkwoord
 • in stand houden van iets
"Dit oude monument is goed geconserveerd."

Voorbeeldzinnen

 1. CPA 30.11.31: Vissersvaartuigen; fabrieksschepen en andere schepen voor het behandelen of het conserveren van visserijproducten
 2. Aanzuring is af te raden als methode om monster te conserveren, daar aangezuurde monsters instabiel kunnen zijn.
 3. gedenatureerd, dan wel bestemd voor ander industrieel gebruik (raffineren daaronder begrepen), met uitzondering van het conserveren of het bereiden van producten voor menselijke of dierlijke consumptie
 4. gedenatureerd [31], dan wel bestemd voor ander industrieel gebruik (raffineren daaronder begrepen), met uitzondering van het conserveren of het bereiden van producten voor menselijke of dierlijke consumptie [11]
 5. De steun moet voor de producentenorganisaties een voldoende stimulans vormen om uit de markt genomen producten te be- of verwerken of te conserveren, en aldus vernietiging ervan te voorkomen.
 6. Propionzuur en zouten daarvan belemmeren schimmelvorming en worden soms gebruikt voor het conserveren van vochtig graan op de boerderij na de oogst om broei en schimmelvorming vóór de behandeling te voorkomen.
 7. bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3215 of om te worden gebruikt bij de vervaardiging van bekleding voor bergingsmiddelen en sluitingen van het soort gebruikt bij het conserveren van voedsel en dranken [1]
 8. bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3215 of om te worden gebruikt bij de vervaardiging van bekleding voor bergingsmiddelen en sluitingen van het soort gebruikt bij het conserveren van voedsel en dranken [1]
 9. Dit doel werd bereikt door verwerkings- en conserveringsmethoden te gebruiken waarmee een beroep werd gedaan op het basisproduct, de overige ingrediënten en het marmer, die in de directe omgeving in ruime mate beschikbaar waren, en op de technische knowhow die nodig is om spek te verwerken en de conserveren.
 10. Het is niet uitgesloten dat de introductie ter plaatse van methoden om varkensvlees te conserveren nu juist heeft plaatsgevonden in de periode van de Romeinse overheersing. Het is overigens aangetoond dat de Romeinen heel goed wisten dat spek vooral een belangrijke rol speelde in de voeding van mensen die zwaar werk moesten verrichten.
 11. in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a) en b), op hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3215 of 8523 of om te worden gebruikt bij de vervaardiging van bekleding voor bergingsmiddelen en sluitingen van het soort gebruikt bij het conserveren van voedsel en dranken [1]
 12. in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a) en b), op hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3215 of 8523 of om te worden gebruikt bij de vervaardiging van bekleding voor bergingsmiddelen en sluitingen van het soort gebruikt bij het conserveren van voedsel en dranken [1]
 13. voldoende kennis van de structuur en de functies van gezonde dieren, de fokkerij, de voortplanting en de algemene hygiëne, alsmede van de voeding van dieren, met inbegrip van de technologie van het vervaardigen en conserveren van voeder dat aan hun behoeften voldoet;
 14. in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a) en b), op hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3215 of 8523 of om te worden gebruikt bij de vervaardiging van bekleding voor bergingsmiddelen en sluitingen van het soort gebruikt bij het conserveren van voedsel en dranken [1]