Betekenis van:
corrosief

corrosief
Bijvoeglijk naamwoord
 • bijtend (van stoffen); scherp

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Als corrosief voor de ogen beschouwd.
 2. indien de stof als corrosief voor de huid is ingedeeld.
 3. Omdat warm mierenzuur zeer corrosief is, moet er voorzichtig mee worden omgegaan.
 4. indien de stof als corrosief of irriterend voor de huid is ingedeeld; of
 5. indien de beschikbare informatie erop wijst dat de stof ingedeeld moet worden als sensibiliserend voor de huid of corrosief; of
 6. H 8 „Corrosief”: stoffen en preparaten die bij aanraking een vernietigende werking op levende weefsels kunnen uitoefenen.
 7. indien de beschikbare informatie erop wijst dat is voldaan aan de criteria voor indeling als corrosief voor de huid of irriterend voor de ogen; of
 8. indien de stof als corrosief voor de huid wordt ingedeeld en mits de registrant de stof als irriterend voor de ogen indeelt; of
 9. afgewerkte zure of basische oplossingen met een pH groter dan 2 en kleiner dan 11,5, die niet corrosief of anderszins gevaarlijk zijn (zie het vergelijkbare punt van lijst A: A4090)
 10. Kratten voor de levering van dieren aan het slachthuis en modules, zo die worden gebruikt, moeten zijn vervaardigd uit niet-corrosief materiaal dat gemakkelijk kan worden schoongemaakt en ontsmet.
 11. De gevaarlijke eigenschappen „vergiftig” (en „zeer vergiftig”), „schadelijk”, „corrosief”, „irriterend”, „kankerverwekkend”, „vergiftig voor de voortplanting”, „mutageen” en „ecotoxisch” worden toegeschreven volgens de criteria van bijlage VI van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen [2].