Betekenis van:
cultiveren

cultiveren
Werkwoord
  • beschaven
"een Afrikaans dorp cultiveren"

Synoniemen

Hyperoniemen

cultiveren
Werkwoord
  • in stand houden
"een vriendschap cultiveren"
"een baard/snor cultiveren"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Bereide voedingsbodems voor het cultiveren van micro-organismen
  2. Tot een positieve instelling behoren ook creativiteit en de bereidheid om esthetische mogelijkheden te cultiveren via artistieke zelfexpressie en deelneming aan het culturele leven.
  3. Europa moet het ondernemerschap efficiënter cultiveren en heeft behoefte aan meer nieuwe ondernemingen die bereid zijn creatieve of innovatieve projecten op te zetten.
  4. Bereide voedingsbodems voor het cultiveren of in stand houden van micro-organismen (met inbegrip van virussen en dergelijke organismen) of van planten-, menselijke of dierlijke cellen
  5. Bereide voedingsbodems voor het cultiveren of in stand houden van micro-organismen (met inbegrip van virussen en dergelijke organismen) of van planten-, menselijke of dierlijke cellen
  6. Modelleerpasta’s; tandtechnische waspreparaten en andere preparaten voor tandtechnisch gebruik, op basis van gebrande gips; preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; bereide voedingsbodems voor het cultiveren van micro-organismen; reageermiddelen voor diagnose of laboratoriumgebruik, n.e.g.
  7. Hij heeft de instellingen van de Unie aangemoedigd een open, transparante en regelmatige dialoog met de georganiseerde civiele samenleving te voeren en te cultiveren en aldus de participatie van de burgers aan het openbare leven en de besluitvorming te bevorderen en de nadruk te leggen op de door de burgers van Europa gedeelde essentiële waarden.
  8. Daarbij moet aandacht gaan naar en vooruitgang worden geboekt met het meten van de administratieve kosten die de regelgeving meebrengt en het effect ervan op de mededinging, ook wat het handhavingsaspect betreft, en 3. ondernemingen aanmoedigen meer maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Europa moet het ondernemerschap meer cultiveren en heeft behoefte aan meer nieuwe ondernemingen die bereid zijn creatieve of innovatieve projecten op te zetten.