Betekenis van:
desk

desk
Zelfstandig naamwoord
  • een balie
"Er staat een rij mensen bij de desk van het hotel."
desk (de ~ | meervoud desks)
Zelfstandig naamwoord
  • bureau of balie met strakke vormgeving; toonbank; balie in een winkel

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Het systeem voorziet in de mogelijkheid van ondersteuning op afstand door een centrale service desk.
  2. De uitvaltijd moet tot een minimum kunnen worden beperkt door ondersteuning op afstand, bijvoorbeeld door een centrale service desk.
  3. Het systeem voorziet in monitoringsmogelijkheden voor een centrale service desk en/of operatoren met betrekking tot het netwerk en de servers in de verschillende lidstaten.
  4. De jaarlijkse onderhouds- en ondersteuningskosten zijn zo laag mogelijk gehouden, doordat marktnormen zijn overgenomen en de applicatie zodanig is uitgewerkt dat zo weinig mogelijk ondersteuning van een centrale service desk vereist is.