Betekenis van:
dienstig

dienstig
Bijvoeglijk naamwoord
 • bruikbaar of zinvol; dienend; nuttig

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. gezamenlijk beheer met internationale organisaties, waar dienstig.
 2. Het is dienstig die bepalingen te handhaven.
 3. Het is derhalve dienstig de onderzoeksprocedure te beëindigen,
 4. Het is daarentegen dienstig in een passende aanvraagprocedure te voorzien.
 5. Het is dienstig uitvoeringsbepalingen voor dit hoofdstuk vast te stellen.
 6. Het is derhalve dienstig een dergelijke cumulatie uit te sluiten.
 7. Het is derhalve dienstig aan het verzoek te voldoen.
 8. Het is daarom dienstig de onderzoekprocedure te beëindigen.
 9. Het is derhalve dienstig de referentieperiode te verlengen.
 10. Het is derhalve dienstig de betrokken verordening te rectificeren,
 11. de vraag of de vrijstelling in artikel 2, lid 1, onder i), nog steeds dienstig is.
 12. Zij gaan vergezeld van de bescheiden die voor de behandeling ervan dienstig worden geacht.
 13. Het is derhalve dienstig die richtsnoeren in een aanbeveling op te nemen.
 14. De bepalingen van sectie I zijn evenwel van toepassing indien de bevoegde autoriteit deze dienstig acht.
 15. Het is dan ook dienstig activiteiten die dit onder de aandacht brengen, te bevorderen.