Betekenis van:
disk

disk (de ~ | meervoud disks)
Zelfstandig naamwoord
  • magnetische schijf waarop gegevens kunnen worden opgeslagen
"op een disk (wegschrijven)"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Global Digital Disk GmbH & Co KG (Dresden, Duitsland)
  2. Externe geheugens zoals 'disk drives', 'tape drives' of RAM-disks vallen hier niet onder.
  3. Noot 2: CE’s die zijn beperkt tot «input/output» en randapparatuurfuncties (bijvoorbeeld «disk drive», communicatie en «video display controllers») worden bij de berekening van CTP niet in aanmerking genomen.
  4. Noot 4: Processoren die zijn beperkt tot ‹input/output› en randapparatuurfuncties (bijvoorbeeld ‹disk drive›, communicatie en "video display") worden bij de berekening van het "APP" niet in aanmerking genomen.
  5. één of meer afstemmers/ontvangers en optionele aanvullende functies voor gegevensopslag en/of -weergave, zoals een digital versatile disc (dvd), hard disk drive (hdd) of videocassetterecorder (vcr), hetzij als één geheel met het beeldscherm, hetzij als één of meer afzonderlijke eenheden; 3.
  6. Om het verbruik van product voor oppervlaktebehandeling en van de opgebrachte hoeveelheid te berekenen, wordt gebruikgemaakt van de volgende efficiëntiewaarden: spuitapparaat zonder recycling 50 %, spuitapparaat met recycling 70 %, elektrostatisch spuiten 65 %, bell/disk spuiten 80 %, opbrengen met roller 95 %, „blanket” opbrengen 95 %, vacuüm opbrengen 95 %, dompelen 95 %, spoelen 95 %.
  7. De verdunningsmethoden worden toegepast overeenkomstig de methoden die zijn beschreven in de CSLI-richtsnoeren M31-A3 — Third Edition, Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated from Animals and M100-S16, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility testing; Sixteenth International Supplement.