Betekenis van:
documentaire

documentaire (de ~ | meervoud documentaires)
Zelfstandig naamwoord
 • film op basis van feiten
"een documentaire over [de zaak Dutroux]"
"een documentaire maken/samenstellen"

Synoniemen

Hyperoniemen

documentaire
Zelfstandig naamwoord
 • een op waarheid beruste film
"Op National Geographic worden veel documentaires uitgezonden."

Voorbeeldzinnen

 1. Verstrekte en geconfirmeerde documentaire kredieten (zie ook „Middelgroot/laag risico”)
 2. Documentaire kredieten met de onderliggende zendingen als zekerheid en andere zelfliquiderende transacties
 3. Stichting Forum voor Samenwerking van het Nederlands Archiefwezen en Documentaire Informatie
 4. De ontwikkeling van Europese werken in de volgende genres ondersteunen: fictie, animatie, documentaire en multimedia.
 5. Aantal overtredingen die niet op grond van laboratoriumtests, maar van documentaire controles zijn vastgesteld
 6. een bedrijf met AEO-status wordt aan minder fysieke en documentaire controles onderworpen dan andere bedrijven.
 7. Productiehuizen aanmoedigen om financieringsplannen op te stellen voor projecten in de volgende genres: fictie, animatie, documentaire en multimedia.
 8. De nieuwe site geeft u eveneens toegang tot Celex, waar u gratis, gemakkelijk en in 20 talen de grootste documentaire database van het EU-recht kan raadplegen.
 9. documentaire analyse van de in het Publicatieblad gepubliceerde teksten en van andere officiële teksten dan die welke in het Publicatieblad worden gepubliceerd;
 10. Wat corporate cliënten betreft, ligt het aandeel van ING op de Nederlandse markt bij [20-30] % voor basisbankieren, documentaire kredieten, internationale betalingen en internationale betalingsdiensten, leningen en betaalrekeningen, en factoring.
 11. De paneldeskundigen stellen vast welke voorstellen een afdoende oplossing bieden voor de ethische kwesties, welke voorstellen kunnen worden goedgekeurd na overlegging van afdoende documentaire informatie en/of na goedkeuring op nationaal niveau, en welke voorstellen, gelet op het belang van de ethische kwesties die zij opwerpen, nader moeten worden onderzocht door het panel voor ethische beoordeling [39].
 12. De verwerkte of geproduceerde informatie van statistische, documentaire en technische aard heeft ten doel ertoe bij te dragen dat de Gemeenschap en de lidstaten over een algemeen overzicht beschikken van het verschijnsel drugs en drugsverslaving wanneer zij op hun respectieve bevoegdheidsterreinen maatregelen nemen of acties uitstippelen.
 13. Ten aanzien van de houder van een APEO-certificaat worden minder fysieke en documentaire verificaties uitgevoerd dan ten aanzien van andere importeurs, tenzij de bevoegde autoriteit van de lidstaat anders beslist om rekening te houden met een specifiek risico of met in andere Gemeenschapswetgeving vastgestelde controleverplichtingen.