Betekenis van:
actualiteit

actualiteit
Zelfstandig naamwoord
 • datgene wat momenteel sterk in de belangstelling staat
"Dit programma houdt zich voornamelijk met actualiteiten bezig."
actualiteit (de ~ | meervoud actualiteiten)
Zelfstandig naamwoord
 • actueel onderwerp
"welkom bij Hier en Nu, met de actualiteiten van vandaag"
"dit is radio 1, met nieuws en actualiteiten"

Hyperoniemen

Hyponiemen

actualiteit
Zelfstandig naamwoord
 • film op basis van feiten

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Actualiteit
 2. actualiteit en stiptheid;
 3. ACTUALITEIT EN STIPTHEID
 4. Juistheid, actualiteit en opslagduur van de gegevens
 5. De lidstaten staan borg voor de juistheid en de actualiteit van de persoonsgegevens.
 6. De signalerende lidstaat dient verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en de actualiteit van de gegevens, alsmede voor de rechtmatige opneming van de gegevens in het Schengeninformatiesysteem.
 7. actualiteit”, dat betrekking heeft op de tijdspanne tussen de beschikbaarheid van de informatie en de gebeurtenis die of het verschijnsel dat door de informatie wordt beschreven;
 8. De signalerende lidstaat is verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van de gegevens, alsmede voor de rechtmatige opneming van de gegevens in SIS II.
 9. actualiteit”, dat betrekking heeft op de tijdspanne tussen de beschikbaarheid van de informatie en de gebeurtenis die of het verschijnsel dat door de informatie wordt beschreven;
 10. De signalerende lidstaat dient verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en de actualiteit van de gegevens, alsmede voor de rechtmatige opneming van de gegevens in het Schengeninformatiesysteem.
 11. actualiteit”: heeft betrekking op het tijdsverloop tussen de beschikbaarheid van de informatie en de gebeurtenis die of het verschijnsel dat door de informatie wordt beschreven;
 12. actualiteit” heeft betrekking op het tijdsverloop tussen de beschikbaarheid van de informatie en de gebeurtenis die of het verschijnsel dat door de informatie wordt beschreven;
 13. „kwaliteit van de gegevens”: de volgende aspecten van statistische kwaliteit: relevantie, nauwkeurigheid, actualiteit en stiptheid, toegankelijkheid en duidelijkheid, vergelijkbaarheid, coherentie en volledigheid.
 14. Voor zover mogelijk wordt bij alle verstrekte gegevens de beschikbare informatie toegevoegd aan de hand waarvan de ontvangende lidstaat de mate van juistheid, volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid kan beoordelen.
 15. de verificatie van de consistentie, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevensbronnen die in het kader van het systeem voor de raming van volatiliteitsaanpassingen gebruikt worden, alsmede van de onafhankelijkheid van deze gegevensbronnen; en