Betekenis van:
doorn

doorn
Zelfstandig naamwoord
  • scherp uitsteeksel aan een plant
"Pas op voor die struik met al die doorns!"
doorn (de ~ | meervoud doornen)
Zelfstandig naamwoord
  • scherp, puntig uitsteeksel aan een houtige plant
"iemand een doorn in het oog zijn"
"geen roosje zonder doornen"

Synoniemen

Hyperoniemen

doorn (de ~ | meervoud doornen)
Zelfstandig naamwoord
  • heester waarvan de takken met doorns zijn bezet

Hyperoniemen

doorn (de ~ | meervoud doornen)
Zelfstandig naamwoord
  • puntig uitsteeksel bij vissen en insecten

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. In het proefstuk mogen geen scheurtjes ontstaan wanneer het over een doorn wordt gebogen, zolang de afstand tussen de binnenranden niet groter is dan de diameter van de doorn + 3a (zie figuur 1 in aanhangsel 3 van deze bijlage).
  2. Voor het uitoefenen van de kracht van 10 daN wordt een doorn met afgeplat uiteinde met een diameter van ten hoogste 50 mm gebruikt.
  3. De verhouding (n) tussen de diameter van de doorn en de dikte van het proefstuk mag niet hoger zijn dan de waarden in de onderstaande tabel:
  4. "Technologie" voor de "productie" van pyrolytisch gevormde materialen op een mal, doorn of ander substraat van gassen die ontleden bij temperaturen van 1573 K (1300 °C) tot 3173 K (2900 °C) en drukken van 130 Pa tot 20 kPa.
  5. "Technologie" voor de "productie" van pyrolytisch gevormde materialen op een mal, doorn of ander substraat van gassen die ontleden bij temperaturen van 1573 K (1300 °C) tot 3173 K (2900 °C) en drukken van 130 Pa tot 20 kPa.
  6. Aansluitend bij de huidige voorschriften van Verordening (EG) nr. 999/2001 betreffende gespecificeerd risicomateriaal, die de dwarsuitsteeksels van de lenden- en borstwervels niet als gespecificeerd risicomateriaal beschouwen, dienen ook de doornuitsteeksels van die wervels, de doorn- en dwarsuitsteeksels van de halswervels en de crista sacralis mediana niet als gespecificeerd risicomateriaal te worden aangemerkt.