Betekenis van:
prikkel

prikkel (de ~ | meervoud prikkels, prikkelen)
Zelfstandig naamwoord
 • prikkeling v.e. zintuig
"visuele prikkels"
"erotische prikkels"

Hyperoniemen

Hyponiemen

prikkel
Zelfstandig naamwoord
 • werking in het organisme die een gewaarwording opwekt alsof men geprikkeld wordt

Synoniemen

Hyperoniemen

prikkel (de ~ | meervoud prikkels)
Zelfstandig naamwoord
 • scherp, puntig uitsteeksel aan een houtige plant

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. De subsidie versterkt juist de prikkel voor de stroomleveranciers om hun marktmacht te gebruiken.
 2. de fraudegevoeligheid van de maatregelen, met name gelet op de betrokken economische prikkel.
 3. Dit belastingniveau moet garanderen dat de fiscale prikkel om de energie-efficiency te verhogen, wordt gehandhaafd.
 4. Hiertoe zouden onvervalste marktprijzen een prikkel voor grensoverschrijdende interconnecties bieden, terwijl ze op langere termijn tot prijsconvergentie leiden.
 5. Bijgevolg zou de maatregel volgens Duitsland particuliere investeerders slechts een geringe prikkel geven om in doelondernemingen te investeren.
 6. Dit is een extra prikkel om de productie en de uitvoer naar de Europese Gemeenschap te verhogen.
 7. In tegenstelling tot dat wat door enkele belanghebbenden naar voren werd gebracht, ontbreekt er niet alleen een prikkel om de noodzakelijke investeringen te doen, maar wordt de bestaande prikkel, namelijk die van de hoge energieprijzen, door deze steunmaatregelen zelfs afgezwakt.
 8. Deze prikkel moet tot uitdrukking worden gebracht in het aantal dagen van aanwezigheid in het gebied dat hun wordt toegewezen.
 9. Een potentieel voordeel is geen fiscale prikkel voor multinationale ondernemingen, maar vloeit voort uit de vrijheid van vestiging.
 10. Dit belastingniveau zou derhalve moeten garanderen dat de fiscale prikkel om de energie-efficiency te verhogen, wordt gehandhaafd.
 11. Bijgevolg was de betrokken maatregel een prikkel voor de consumenten om van analoge op digitale terrestrische technologie over te schakelen.
 12. Daarom mogen EVA-staten, naast regulering, staatssteun inzetten als een positieve prikkel om hogere niveaus van milieubescherming te bereiken.
 13. Een dergelijk belastingssysteem resulteert inherent in een prikkel voor ondernemingen om milieuhygiënischer te handelen — door minder CO2 uit te stoten.
 14. Na de concentratie zal EDP het vermogen en de prikkel hebben om de prijs van gasleveringen aan haar daadwerkelijke concurrenten (Turbogás, voor haar kortetermijnbehoeften) te verhogen.
 15. Tevens is het van essentieel belang ervoor te zorgen dat het ondernemingsklimaat ruimte biedt voor voldoende mededinging; concurrentie is namelijk een belangrijke prikkel voor particuliere innovatie-uitgaven.