Betekenis van:
doorspelen

doorspelen
Werkwoord
  • doorgaan met spelen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Overeenkomstig artikel 2, lid 1, van Protocol 1 bij de Toezichtovereenkomst moet de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA deze informatie aan de Europese Commissie doorspelen.
  2. Zo stelde de Staat zich — reeds in juli 2002 — niet tevreden met publieke verklaringen, maar heeft hij ook contact opgenomen met de belangrijkste spelers in de markt, zodat die dan op hun beurt informatie naar de beleggers zouden doorspelen.
  3. de technisch assistent/hoofd van het politieproject zal de lidstaten die bereid zijn gevonden bijdragen in natura te leveren, bijstaan door alle informatie te verschaffen om die bijdragen vlot te kunnen doorspelen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken van de DRC,
  4. onverminderd de verplichtingen van de lidstaten inzake het doorspelen van informatie krachtens de verdragsbepalingen van de verdragen van de Verenigde Naties betreffende drugs, bevordert het de opneming van de in de lidstaten verzamelde of uit de Gemeenschap afkomstige gegevens over drugs en drugsverslaving in de internationale programma's voor toezicht op en controle van drugs, met name de programma's van de Verenigde Naties en de gespecialiseerde VN-instellingen;
  5. De verschillende omstandigheden waarmee de Commissie rekening houdt zijn het feit dat Gyproc gedurende een aanzienlijke periode van haar deelname aan het kartel, moeite lijkt te hebben gehad om te voorkomen dat BPB informatie over haar zou verkrijgen en doorspelen, vanwege de vertegenwoordiging van BPB in haar raad van bestuur; dat zij een permanent destabiliserend element is geweest dat heeft bijgedragen aan de beperking van de gevolgen van het kartel op de Duitse markt en dat zij afwezig was op de Britse markt, waar veel vaker bijeenkomsten in het kader van het kartel plaatsvonden.