Betekenis van:
voortgaan

voortgaan
Werkwoord
 • vervolgen
"voortgaan met [praten/'het nemen van kernproeven']"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

voortgaan
Werkwoord
 • verdergaan met datgene wat men aan het doen is

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Mogen wij in Gods naam gelukkig voortgaan
 2. Voortgaan met de implementatie van het nieuwe nationale garantiefonds.
 3. Voortgaan met de ontwikkeling en totstandbrenging van een nationaal garantiefonds.
 4. Voortgaan met de uitvoering van regionale en internationale milieu-afspraken.
 5. Voortgaan met de voorbereidingen voor een nationaal garantiefonds.
 6. Voortgaan met de implementatie van het nationale plan voor de bestrijding van illegale handel.
 7. Voortgaan met het voeren van onderhandelingen over en sluiten van overnameovereenkomsten.
 8. Voortgaan met de implementatie van regionale en internationale verbintenissen op dit gebied.
 9. Voor alle vormen van transport voortgaan met de aanpassing aan het acquis op vervoersgebied.
 10. Voortgaan met het versterken van de bestuurlijke capaciteit van de belastingdiensten.
 11. Voortgaan met de aanpassing van de wetgeving inzake het EU-acquis op veterinair en fytosanitair gebied.
 12. Die ontmanteling zal ook na afloop van de huidige financiële vooruitzichten van de Gemeenschap nog voortgaan.
 13. Voortgaan met de uitvoering van het herziene actieplan voor de uitvoering van de nationale energiestrategie.
 14. Voortgaan met het verbeteren van de wetgeving inzake auteursrechten en aanverwante rechten.
 15. Het systeem is als meergebruikerssysteem zodanig ontworpen dat achtergrondtaken kunnen voortgaan terwijl de gebruiker „op de voorgrond” andere taken uitvoert.