Betekenis van:
doorsturen

doorsturen
Werkwoord
 • verder sturen; verder zenden
"doorsturen naar (de specialist)"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. het doorsturen van verzoeken;
 2. De Commissie kan deze lijsten doorsturen naar de overige lidstaten.
 3. DEEL C — Formaat voor het doorsturen van de gegevens
 4. De Commissie kan deze lijsten doorsturen naar de overige lidstaten.”.
 5. Technische specificaties voor het doorsturen, vanaf 16 oktober 2006, van de computerbestanden naar het EOGFL
 6. TECHNISCHE SPECIFICATIES VOOR HET DOORSTUREN, VANAF 16 OKTOBER 2004, VAN DE COMPUTERBESTANDEN NAAR HET EOGFL
 7. De bevoegde nationale autoriteit moet geldige aanvragen doorsturen naar de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), hierna „de Autoriteit” genoemd.
 8. De coördinerende instantie van de lidstaat moet de computerbestanden en de bijbehorende documentatie via STATEL/STADIUM naar de Commissie doorsturen.
 9. Technische specificatiesvoor het doorsturen, vanaf 16 oktober 2009, van de computerbestanden naar het ELGF en het ELFPO
 10. Technische specificaties voor het doorsturen, vanaf 16 oktober 2010, van de computerbestanden naar het ELGF en het ELFPO
 11. De coördinerende instantie van de lidstaat moet de computerbestanden en de bijbehorende documentatie via STATEL/eDAMIS naar de Commissie doorsturen.
 12. Daarna moet de coördinerende instantie, om overlapping van computerrecords of gegevensbestanden te voorkomen, de gecorrigeerde computerbestanden volledig doorsturen om de vorige onjuiste informatie in haar geheel te vervangen.
 13. het formaat en de inhoud van het elektronisch doorsturen van vermoedelijke bijwerkingen door lidstaten en de houder van een vergunning voor het in de handel brengen;
 14. Alleen in de volgende gevallen moet de coördinerende instantie van de lidstaat voor elk betaalorgaan via STATEL/STADIUM een toelichting doorsturen:
 15. voor een veilig en doelmatig systeem voor het doorsturen van documenten en informatie met betrekking tot het bepaalde in Richtlijn 2006/117/Euratom van de Raad