Betekenis van:
doorverkopen

doorverkopen
Werkwoord
  • verder verkopen
"plaatsbewijzen aan iemand doorverkopen (op de zwarte markt)"

Hyperoniemen

doorverkopen
Werkwoord
  • iets verkopen dat onlangs is gekocht
"Hij probeerde zijn mp3-speler door te verkopen, maar dat wilde niet zo lukken."

Voorbeeldzinnen

  1. Connectiviteit via de Farice-kabel wordt momenteel alleen in grote eenheden verkocht aan ondernemingen die de dienst doorverkopen aan eindgebruikers.
  2. netgebruikers die hun ongebruikte gecontracteerde capaciteit op de secundaire markt willen doorverkopen of -verhuren, hebben daartoe het recht.
  3. Tijdens de onderzochte periode omvatten deze activiteiten o.a. reclame, verkoop van programma's, verhuur van zendmasten, merchandising, internetactiviteiten en het doorverkopen van sportrechten.
  4. De Commissie komt tot de conclusie dat de voordelen die de overheidsinstanties ontlenen aan de PPA’s niet de afdekking van de energieprijsrisico’s bieden die de gemiddelde marktexploitant zou verwachten van een langlopende overeenkomst en grote risico’s meebrengen dat de koper gedwongen wordt meer energie te kopen dan hij daadwerkelijk nodig heeft en verlies te lijden bij het doorverkopen van de overtollige hoeveelheden.
  5. Er wordt aan herinnerd dat de communautaire markt bestaat uit grote detailhandelaren, die meestal kaarsen rechtstreeks uit de VRC invoeren en vervolgens aan de klanten doorverkopen, en importeurs, die over het algemeen verkopen aan andere tussenhandelaren in de distributieketen, hoofdzakelijk detailhandelaren of groothandelaren, voordat het product bij de uiteindelijke afnemer terechtkomt.
  6. Het dient financiële intermediairs die de effecten plaatsen of doorverkopen, derhalve te worden toegestaan van het door de uitgevende instelling of de voor het opstellen van het prospectus verantwoordelijke persoon gepubliceerde oorspronkelijke prospectus gebruik te maken zolang dit geldig is en naar behoren is aangevuld in overeenstemming met de artikelen 9 en 16 van Richtlijn 2003/71/EG, en de voor het opstellen van het prospectus verantwoordelijke persoon in het gebruik ervan toestemt.